وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

هفته شهید بیانگر ارج گزاری مان به شهداست!

تجلیل از هفته شهید و شهادت قهرمان ملی کشور(شهید احمدشاه مسعود) در کشور مان به یک سنت مطلوب و پسندیده تبدیل شده و چندین سال است که زمامداران و مردم شرافتمند کشور با توجه به رخصتی عمومی(18 سنبله) ازین روز و هفته شهید یاد بود به عمل می آورند.
بسم الله شریفی، موسس و رییس نهاد مردم روشن ضمیر مهین، هفته نامه وخبرگزاری عقاب که پیرامون هفته شهید در برنامه چنبر تلویزیون آیینه دعوت شده بود ضمن فرستادن درود به روان پاک شهدای معروف و گمنام افغانستان بزرگداشت از هفته شهید را به مثابه ی بزرگداشت از ارزش های دینی و واجبات میهنی توصیف نموده یادآور شد که: ( شهدأ نیاز به تجلیل ما ندارند این ما هستیم که بخاطر رفع مسوولیت در قبال خون شهدا و ارمان های برحق شان وهمچنان بخاطر مقاصد و اهداف خود نیاز به تجلیل و یادواره ی شهدا داریم…)
ایشان سیاست های مجاهد ستیزانه ی حکومت را در چندسال اخیر به نقد گرفته و یادآورشد که:( مجاهدینی که شایستگی رهبریت و اداره را داشته باشند با توجه به زحمات خستگی نا پذیر شان حق دارند در سطوح بلند مدیریتی قرار داشته باشند و از مزایای این کشور مستفید شوند…).
آقای شریفی در حالیکه موجودیت تعدادی از تکنوکرات های جدید را در نظام با توجه به حضور خارجی ها و روابط با کشورهای دنیا می پذیرد، اما میگوید:( نباید چهره های نووارد از خارج در سیاست افغانستان همه کاره ی این کشور مجاهد پرور شوند و روحیه ی مجاهد ستیزی را در پیش گیرند.
رییس نهاد مردم روشن ضمیر میهن، مجاهدین را به مجاهد واقعی و مجاهد نما تقسیم نموده و خواهان تفکیک میان این دو طبقه میباشد… او میگوید امروز بعضی از مجاهد نما ها چهره ی اصلی مجاهدین را بدنام نموده و یک بر نامه ی منظم و سیستماتیک مبنی بر بدنامی مجاهدین وجود دارد.
خیرالله ناصری
20150909_042240

Comments are closed.