وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

مسند نشینان روزگار باید توجه جدی کنند!

174

به همگان روشن است که از تشکیل حکومت وحدت ملی نزدیک به نه ماه می گذرد، و تیم های شریک قدرت و یا به تعبیر دیگر سهامدارن نظام با گذشت هر روز مثل دوره های فریب کننده کارزار های انتخاباتی در این جا و انجا گلوپاره میکنند و داد از گسترش عدالت و تقویت زیر بناهای سیاسی و … میزنند.
اما تا انجاییکه دیده شده در این مدت هردو تیم شریک در حکومت گامی موثری در راستای تحقق وعده های انتخابی شان برداشته نتوانسته اند. تشکیل کابینه که از کارهای اولیه حکومت به شمار می رفت، هشت ماه به طول انجامید. ناامنی روز به روز افزایش می یابد و در کنار گروه های جنگجوی سابق، گروه های داعش و در این اواخر کماندوهای اسلامی به فعالیت های بیشترخویش پرداخته اند.
فقر و بیکاری مردم را در وضعیت بسیار خطرناکی قرار داده است. سیل مهاجرت به کشورهای خارج نیز بیشتر از گذشته جریان دارد.
چندین ماه است که حکومت درگیر معرفی والیان جدید است، اما این روند هنوز تکمیل نشده و در برخی موارد با مشکل روبرو گردیده است. فساد نه تنها کاهش نیافته است که به صورت وحشتناک در حال افزایش است. حکومت درحال حاضر اقتدار خود را در بیشتر مناطق ناامن از دست داده است و دستگاه قضایی همچنان در فساد و تباهی غوطه ور می باشد.
ضرورت و ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی دارای اهمیت ویژه می باشد. انتخابات آینده باید شفاف برگزار شود. این امر زمانی ممکن خواهد بود که اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی وارد شود در غیر این صورت با بی اعتمادی عمومی روبرو بوده و سبب بروز بحران در کشور می شود.
به هر حال مسئولیت دولتمردان حکومت وحدت ملی بس سنگین می باشد که در جمع ساختن این تضادها روند برگزاری انتخابات را از مجرای کمیسیون اصلاح شده انتخابات بگونه ای به اجرا بگذارند که مردم با اعتماد و باورمندی کامل در پای صندوق های رای حاضر شده و نمایندگان شایسته و صادق خود را برگزینند. در حقیقت چگونگی انجام و سازوکار اعمال اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور یکی از آزمونگاه های بسیار جدی حکومت وحدت ملی شمرده می شود که موفقیت یا ناکامی در آن می تواند بر محبوبیت و مقبولیت دولتمردان سخت اثرگذار باشد.
توضیحات و خوشبینی های به میان آمده از کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بیانگر این مساله است که بزرگان حکومت وحدت ملی میخواهند این مسیر را طی کنند و آبروی ریخته شده ی کمیسون های انتخاباتی را دوباره برگردانند.
امیدواریم که مسند نشینان روزگار هر چه زود تر به حال این مردم بیچاره و مظلوم که هر هروز در حوزه های مختلف حیات انسانی قربانی میدهند توجه جدی خویش را بدور از جنجال های میان تهی تیم های شان مبذول دارند و نگذارند این ملت عقب گذاشته شده دوباره به تنگناهای زندگی قرون گذشته برگردند…

شریفیnational-intrests-hands

Comments are closed.