وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

اروپا از رشد اسلام نگران است!

162

اسلام هراسی
تعدادی از روزنامه های اروپایی از انتشار اسلام بوسیله شبکه های اجتماعی در اروپا خبر دادند.
اخیرا روزنامه لوموند فرانسه گزارشی پیرامون انتشار اسلام در اروپا، بالاخص گرایش دختران به اسلام منتشر نموده است به نحوی که باعث نگرانی دولت های اروپایی گشته و به صراحت در مناسبت های متعدد آن را ابراز داشته اند. چنانچه که چندی پیش یکی از مسئولین رده بالای دولت آلمان با پرداختن به اسلام گفت: اگر اسلام با همین روند رشد داشته باشد بزودی بزرگترین دین در اروپا خواهد شد.
جمعیت مسلمانان ساکن اروپا قریب به هفتاد میلیون می باشدد چنانچه که مرکز امارگیری (بیو) آمریکای طی گزارشی که پیرامون مسلمانان منتشر نموده بیان داشته که تعداد مسلمانان تا سال ۲۰۳۰ ده درصد جمعیت اروپا را دربرخواهد گرفت و این آمار براساس جمعیت مسلمانان ساکن اروپا و برآوردهایی که می شود، است.
منبع: المختصر

Comments are closed.