وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

انترنت خراب افغانستان چند می ارزد؟

144

انترنت خراب افغانستان چند می ارزد؟
با این که در سال‌های اخیر دسترسی مردم به انترنت بیشتر شده و قیمت آن اندکی پایین آمده، اما کیفیت انترنت در کشور نظر به قیمت آن کمتر عرضه می‌شود. مجیب خلوتگر، رییس دفتر نی (حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان) روز گذشته در مراسم تجلیل از هفته‌ی رسانه‌های اجتماعی گفت: بر اساس اطلاعات دفتر نی کیفیت اینترنت در افغانستان نسبت به یکی از کشورهای اروپایی پنجاه درصد کمتر اما نرخش صد برابر بالاتر است. آقای خلوتگر گفت که دفتر نی برای حمایت از رسانه‌های اجتماعی، بارها خواهان فراهم ساختن اینترنت کم‌هزینه، پرسرعت و امن برای شهروندان شده است. هم‌چنان او از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی خواهان فراهم ساختن زمینه‌های بیشتر دسترسی شهروندان به خدمات انترنتی شد.
در همین حال مردم از پایین بودن سرعت انترنت و قطع شدن همه روزه آن شکایت دارند. در دو روز گذشته فایبر نوری افغان تلیکام حدود سی و چند ساعت در کابل قطع بود که مشکلات زیادی را برای مردم به بار آورده بود. هرچند در سال‌های اخیر قیمت انترنت در هر میگابایت بیست درصد کاهش یافت، اما با این هم کیفیت آن نظر به قمیت آن قابل مقایسه نیست. شماری از شهروندان کابل بعد از کاهش قیمت انترنت شکایت می‌کردند که شرکت‌های عرضه کننده انترنت کیفیت آن را نیز پایین آورده است. هم‌چنان شماری از شهروندان کابل از انترنت که توسط شرکت‌های مخابراتی عرضه می‌شوند نیز شکایت داشته و می‌گویند که در بیشتر مواقع کیفیت پایین آن نیازهای آن‌ها را برآوره نمی‌کند. اما خیر محمد فیضی، رییس اداره تنظیم خدمات مخابراتی در پاسخ به این انتقادها در این مراسم گفت که خدمات فایبر نوری از سوی دولت سبب شده که نرخ اینترنت در کشور به ازای هر مگابایت در ثانیه، به ۶۷ دالر کاهش یابد. او افزود که وزارت مخابرات در نظر دارد که به زودی این قیمت را نیز تا سی دالر کاهش دهد.
net-490x321

Comments are closed.