وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفته ایم!

131

بحث تهاجم فرهنگی و آسیب شناسی بموقع آن باید از دغدغه های اصیل فرهنگیان و کشورهای اسلامی با در نظر داشت فرهنگ اسلامی و بومی شان بوده باشد، اما سوگمندانه در کشور ما به این مامول کمتر توجه صورت میگیرد.
بسم الله شریفی در برنامه ی تلویزیون خورشید که به این موضوع اختصاص داده شده بود به عنوان نویسنده و کارشناس مسایل فرهنگی از ابعاد گسترده تهاجم فرهنگی یادآوری نموده افزود:
دشمنان اسلام به این نتیجه دست یافتنه اند که تا زمانى فرهنگ اسلام و ملّى بر جامعه حاکم است، اجراى هر طرح استعمارى قطعاً شکست خواهد خورد زیرا سلطه سیاسى بدون پشتوانه‌هاى فرهنگى، میسّر نیست. بنابراین، براى تضعیف اسلام و ارزش‌هاى اعتقادى، و همچنین کم‌رنگ ساختن روحیهّ ایثار، جهاد، شهادت، خوداتّکایى و ضدیتّ با ظلم، به تخریب فرهنگ ملى کشور پرداختند. تا با جایگزین کردن فرهنگ غربی و ارپایی به ایجاد بحران هویت بپردازند.
رییس نهاد مردم روشن ضمیر میهن یادآوری نمود که اشاعه فرهنگ فساد و فحشا در میان جوانان، تضعیف روحیه ی ایثار، حربه‌هاى تبلیغاتى، تحقیر و منزوى کردن جریان ادب و هنر و فرهنگ اسلامى و متهم کردن شخصیت ها و نظام های اسلامى به سلب آزادى‌هاى مدنى و ضدّیت با حقوق بشر، از شیوه‌هاى تهاجم فرهنگى است. ترویج و اشاعه دنیاطلبى و مادى‌گرایى افراطى، با تبلیغ مظاهر زندگى غربى و تبلیغ گسترده سکولاریسم (دین‌زدایى)، لائیسیسم (دین پرهیزى)، اومانیسم (انسان مدارى) و تأکید بر وجود قرائت‌هاى مختلف از اسلام و تضادّ میان علم و توسعه با دین و اخلاق، از دیگر روش‌هاى تهاجم فرهنگى است.
آقای شریفی تاکید نمود که همه به شمول رسانه های هدفمند و شهروندان مسسوول در قبال قضایای جاری و فرهنگ ستیزی مسوولیت جدی داریم و نباید از کنار این قضیه سهل انگارانه عبور نماییم.
شریفی صاحب در مورد تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی افزودند: تبادل فرهنگی همان ارتباط منطقی و درست فرهنگ‌هاست؛ که می‌تواند در پیشرفت ارزش‌های انسانی و بهتر کردن زندگی بشر سودمند باشد. در تبادل فرهنگی، فرهنگ مفید و سازنده که همان حقایق و واقعیت مربوط به ضرورت‌ها، ارزش‌ها و زیبایی‌ها و دیگر شیوه‌های شایسته‌ی حیات معقول انسان‌ها است، به‌طور آگاهانه منتقل می‌شود. مقوله تبادل فرهنگ با انتقال عناصر فرهنگی مانند علوم، صنایع هنرهای ارزشی و اخلاقیات والای انسانی همه مردم جهان را از تجربه آگاهی و باورهای درست یکدیگر بهره‌مند می‌سازد و از آزمایش روش‌های نادرست آزموده‌شده بی‌نیاز می‌سازد. اما تهاجم فرهنگی به‌دنبال از بین بردن فرهنگ درست و مثبت و گاهی نهادینه کردن فرهنگ‌های ناصحیح و مبتذل با بهره‌گیری از اجبار و اکراه روانی در جهت سلطه‌جویی بر جوامع است.
گزارش از: عبدالقاهر خالقی
11650834_668503139960724_1569910446_n

Comments are closed.