وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

برای اصلاح نظام انتخاباتی عزم قاطع وجود ندارد

dr-abdullah-and-bazi-ba-sarnawesht-karzai-25-Front-page-Foto-25با آنکه رییس اجراییه حکومت وحدت ملی اصلاحات انتخاباتی را خط قرمز اعلان نموده و گاه گاهی بالای اصلاح نظام انتخاباتی تاکید جدی می نماید اما تا هنوز هیچ کار درخور توجهی درین خصوص صورت نگرفته است.
برگزاری انتخابات پارلمانی و سایر انتخابات های که قرار است در کشور برگزار شود یکی از نگرانی، های جدی، شهروندان بوده و حتی مردم را از پروسه انتخابات مایوس نموده است.
با تایید ادامه کار اعضای مجلس از سوی رییس جمهور، خود نمایندگان نیز به ادامه کارشان مهر تایید زدند. برگزار نشدن انتخابات پارلمانی و ادامه کار مجلس نمایندگان پس از اول سرطان یک بار دیگر موضوع انتخابات را به ورطه فراموشی، گذاشت و حکومت به جای برگزاری انتخابات پارلمانی، کار مجلس را تمدید کرد. هنوز هم روشن نیست که چه وقت انتخابات پارلمانی، برگزار خواهد شد اما ارگ ریاست جمهوری، در اعلامیه ای گفته است که متعهد است که تا یک ماه دیگر تاریخ انتخابات را تعیین و تقویم انتخاباتی را اعلام نماید. پس از امروز سرنوشت مجلس چگونه خواهد بود؟ آیا انتخابات پارلمانی واقعاً برگزار خواهد شد؟
تعدادی از سیاسیون بدین باور اند که اگر انتخابات پارلمانی، برگزار شود یا نشود و یا کار نمایندگان فعلی ادامه پیدا کند یا نکند مشکلات مردم را حل نمی کند. به باور ایشان در کشوری که خود حکومتی پوشالی، مزدور و فاسد دارد، انتخاباتی که برگزار می کند فایده ای برای مردم ندارد. در این حکومت و با انتخابات آن، نمایندگانی خواهند آمد که به زور واسطه و پول بر سر کار می آیند. در مجلس قبلی هم بیشتر نمایندگان از همین طریق بر سر کار آمدند. اکثر نمایندگان مجلس جنایتکار، ناقضین حقوق بشر و قاچاقچیان مواد مخدر هستند. پارلمانی فعلی ضد دموکرات ترین پارلمان است. و ادامه پیدا کند یا نکند چندان فرقی به حال مردم نمی کند.
آگاهان بدین باور اند که از ابتدای حکومت وحدت ملی، هیچ پیشرفتی برای اصلاحات نظام انتخاباتی نشده تنها پیشرفت در این حوزه فرمان رییس جمهور با نقایض بسیار در ترتیب افراد، طرزالعمل و یا صلاحیت هایی که در این فرمان گنجانده شده، بود میباشد. یعنی ما پیشرفتی نداشتیم. از ابتدا مشخص بود که سران حکومت علاقه چندانی به آوردن اصلاحات بنیادی و ژرف نداشتند و امروز هم ندارندبا آنکه یکی از تیم های انتخاباتی، اصلاحات انتخاباتی را خط قرمز میداند.
نهادهای انتخاباتی می گویند: برگزاری انتخابات در شرایط فعلی افغانستان را به سوی بحران خواهد کشید. این نهادها خواستار تعیین تاریخ انتخابات از سوی رییس جمهور هستند و میگویند، برگزاری انتخابات، بدون بحث معقول و روند اصلاحات انتخاباتی برای اصلاحات واقعی، در روند انتخابات زیان آور خواهد بود.
مبرهن است که اگر نظام انتخاباتی اصلاح نشود و مجریان متقلب و فاسد انتخابات گذشته به دادگاه کشانیده نشوند، مردم به پروسه انتخابات چنانچه تا اکنون بی باور اند بی باور تر شده و جنازه انتخابات و دموکراسی را خواهند خواهند.
سرمقاله…مجلس-با-کمیسیون-انتخابات-300x165

Comments are closed.