وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

شناسنامه شاعران و داستان نویسان معاصر افغانستان/ بانو میترا همت

188

1- نام و تخلص: میترا همت
2- نام پدر: غلام سخی
3- سال و محل تولد: سال1363خورشیدی در شهر کابل زمینی شده است.
4- تحصیلات: از انستیتیوت غضنفر به عنوان رادیولوجیست فراغت حاصل نموده و تا هنوز در صدد تکمیل دروس خویش میباشد.
5- فعالیت های فرهنگی: خانم میترا علاقه ی خاصی به شعر و ادب و هنر داشته و در کنار شاعر بودن رسام و نقاش خوب میباشد.
6- حالت مدنی: مجرد
7- نمونه کلام: گناهی ندارم

1-گناهی ندارم
که فرزند زمینم
که تنها و غمگینم
قسمت من همین بود
که در حسرت دیدار تو کورشم
شب و روز به درگهت نشینم
یکی نیست که
قدر دل ما بداند
چرا کس نمیداند
که یتیم نوازی باید کرد
دل یتیم ما را
چرا کسی نمینوازد
دل ساز ناسازگاری
مینوازد زبینوایی
خیسم ز گریه های سرد
کر گرفته اتش درجانم
ز تنهایی تنهاترم مکن
سوخته ام خاکسترم مکن.

2- خسته ام ازین دنیا
ازین رنج ها ازین غم ها
از بس رنج کشیدم
دل نماند در سینه ام
از بس خیانت دیدم
دیگه اعتماد نماند در دلم
این دل بیچاره و زخم خورده
تا کی باید رخمی بماند ای خدا
عمق نگاهم یخ بسته است
بس که با نگاهای سرد متلاقی شده.

میترا همت

Comments are closed.