وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

فردی که قاتل مادرش بود به بیست سال حبس محکوم شد

فردی که قاتل مادرش بود به بیست سال حبس محکوم شد

مسئولان ریاست محکمه استیناف ولایت هرات مردی که قاتل مادرش بود را به بیست سال حبس محکوم کردند.
درجلسه علنی قضائی دیوان “جزای ” ریاست محاکم استیناف هرات که تحت ریاست” سیدعبدالغفار زبیر” رئیس عمومی محاکم    استیناف ولایت هرات وهیئت قضائی شان با حضور داشت متهمین،څارنوال موظف،وکلای مدافع،مساعدین حقوقی و گروهی ازشهروندان که درسالون جلسات ریاست محکمه استیناف دایرگردید دوسیه های مختلف ذیل تحت رسیدگی قرارگرفت که درنتیجه فرد نام برده که باشنده اصلی ولسوالی زنده جان میباشد و چندی پیش مادرخودرابه قتل رسانده و درتحقیقات ابتدایی نیز به جرم خود اعتراف کرده بود. درجلسه علنی قضایی دیوان جزاء محکمه استیناف هرات به مدت بیست سال حبس محکوم به مجازات شد.
همچنان در این جلسه به چند دوسیه دیگر که دربرگیرنده جرائمی چون دزدی و راهزنی بود رسیدگی شد که درنتیجه متهمان به حبس‌های پنج سال تا ده سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند. ودراخیر به متهمین مذکورتفهیم شد که حق تمیزطلبی شان درمیعاد قانونی محفوظ میباشد.
گفتنی است از ابتدا سال روان تا کنون به صدها پرونده جرمی در محکمه استیناف هرات رسیدگی شده است و مسئولان این محکمه بر سرعت بخشیدن در روند برسی پرونده ها تاکید میکنند.

Comments are closed.