وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

دین اسلام همواره در حال نور افشانی است!

151

دین اسلام همواره در حال نور افشانی است!

بدون شک امروزعلی رغم تلاش های گسترده و وسیعی که برای بدنام سازی چهره ی واقعی اسلام و بر اندازی نظام ها و مؤسسات اسلامی از جانب دشمنان اسلام براه انداخته میشوند، اسلام همانگونه که مرز را نمیشناسد یکبار دیگر مرز ها را شکستانده و در اقصی نقاط جهان با یک حالت تدریجی و خیلی ها هماهنگ در حال گسترش و قبولیت خاطر انسانهای روی زمین قرار دارد.

آمارها نمایانگر اینست که چراغ روشنگر اسلام در اندیشه وعقل بسیاری از انسانهای روی کره زمین جاگزین گردیده و این روند تا به حدی در حال تقویت و ترویج است که اذهان اکابر استعمارگر قرن حاضر را مغشوش و نا پایدار ساخته و با سراسیمه گی سردچار شان کرده است.

آنهاییکه ذره نور هدایت در قلب شان وجود دارد اکنون در صدد درک طبیعت واقعی و فرار از جاهلیت اند و میکوشند طبیعت راستین پایگاه و علت پیدایش شان را با در نظر داشت روش واقعی و قطعی که سبب اقناع خاطر آنها شود و یک نوع استقرار ضمیر پیدا کنند جستجو میکنند و نا گزیر اند از شر جاهلیتی که دامنگیر شان گردانیده شده است رهایی یافته و خویشتن را از گرداب ظلالت، جاهلیت و شقاوت به سوی سعادت، آرامش و جاویدانگی سمت و سو دهند.

حقیقتاً ترتیب و تنظیم حیات بشری برأساس ناموس و قانون الهی وسیله ای سعادت دارین گردیده و شایسته است که تمام انسانها برای تکمیل مدارج ویژه ای شان از مطابقت و پیوند ناگسستنی قانون عمومی و کلی و قانون که زندگی نوع انسانی را منظم ومرتب میسازد(اسلام) با بصیرت کامل آگاه گردیده و با یک جهان بینی وسیع خویشتن را مطیع و فرمانبردار او بدانند و معلوم است که اسلام به تعبیر شهید سید قطب جز دو نوع جامعه را نمی شناسد که عبارتند از جامعه اسلامی و جامعه جاهلی است.

چهره ی عالم نمای اسلام چنان از در خشندگی و پویایی برخوردار است که و- ب- فارمر((w.b.famar از حقانیت او و یا به تعبیری از جامعیت او حرف زده میگوید: (اسلام دین رفتار و عمل است و از هرگونه خرافات منزه میباشد، اسلام آیینی است سهل و آسان و از مسایل فلسفی و مشکل و خلاف عقل و منطق مبرا است، بلکه احکام آن اساسی و مطابق عقل و فطرت است و کاملاً با علم و منطق ساز گار است و صفات عالیه ای انسان و راه و رسم زندگی را به بشر معرفی میکند و دستورات آن جامعترین دستورات به قوانین اجتماعی، اداری و سیاسی میباشد).

حقیقت عالیه ای اسلام پندار واندیشه ی بسیاری را به خود جلب نموده و آنها را با وصف نپذیرفتن اسلام وادار به بیان حقیقت ها نموده است، چانچه دکترجوموناس استاد دانشکده بودا پست میگوید: (باری من انتظار میکشم، که اسلام در این عصر پر ماجرا و پر فساد، باردیگرمعجزه ای خویش را در هدایت و ارشاد مردم از سر گیرد، ومن هم دست بدست براداران مسلمان داده و به صفوف فشرده ی آنها ملحق گردم و تا آنجا که نیرو دارم در راه نشر تعالیم اسلام و اعتلای کلمه ی حق، در نهایت خلوص نیت و حسن عقیده بکوشم، من از این لحاظ که نمیتوانم در این راه اقداماتی مثبتی نمایم خسته و نگرانم و لی تلاش میکنم ببرکت اسلام داروهای شفابخش بیابم که بتواند بیماریهای اجتماع ما رابهبودی بخشد، امیدوارم مسلمانان بار دیگر، طبق وعده ی که خداوند(ج) به آنها داده، پیروزی و رستگاری را در آغوش کشند).

ناگفته پیدا است که قدرت های ظاهری و مردم فریب خلق الساعه که بوسیله جهانخوران گاه از اینجا و گاه از آنجا سر میکشند و در قالب موضوعات سیاسی و… دنبال اهداف اصیل شان که همانا تضعیف روحیه ای ایثار گری و جانبازی مسلمانان است میکوشند، تأثیری جدی که بتواند وسواس گران آدم رو بر ما عاید گرداند انشاءالله متصور نیست، بلکه برعکس آنچه مطالعه میفرمایید مبیین این است که با گذشت ایام پایه های بدگویان و بد اندیشان نسبت به این دین انسان ساز(اسلام) در حال فرو ریختن و از هم پاشیدن است.

اکنون میزان بیداری اسلامی و نفوذ سیاسی اسلام در اوضاع جهان نمایان گردیده و اسلام چند صد ملیون مردم جهان را با حالت خارق العاده ای معنوی دلبسته و شیفته خود و مبادی و تعلیمات خویش گردانیده است، دشمنان سوگند خورده ی این دین ازاین عظمت و بزرگی شدیداً نگران اند و با یغماگری و کینه جویی های بسیار میخواهند جلو رشد و تکامل آن را بگیرند، اما کور خوانده اند، چون تاریخ به اثبات رسانیده که هرمقدار دشمنان این دین به حسادت خویش ادامه دهند پیروان راستین اسلام با دلگرمی و شجاعت بیشتر به دعوت و انتشار آن میپردازند و یک لحظه نمیگذارند که مغرضان منحرف و کوردلان ماجراجو از دید مادی و سطحی خویش بالای این آئین انسان ساز و روحبخش حمله ور شده و اساسات آن را مغشوش سازند.

هرچند گرایش غربیان، اروپائیان و در کل غیر مسلمانان به اسلام یک أمر فطری است وباید انسانها مطابق فطرت شان که همانا اسلام است عمل کنند و به تشنگی بعد معنوی خویش بپردازند ولی دیده شده که تلاش های مذبوحانه ای دین زدایان در بسا موارد بعضی از انسانهای کم خرد را به بیراهه کشانیده و از اسلام آوردن آنها تا حدودی با دلایل متعدد مادی و نشان دادن زرق و برق دنیوی جلوگیری نموده است.

بناً ما مسلمانان درحالیکه به این حدیث پیامبر بزرگوار اسلام(ص) که میفرماید: (لیبلغن هذاالامر ما بلغ اللیل والنهار ولا یترک الله بیت مَدَرٍ ولا وَبرٍ إلا ادخله الله هذا الدین بِعزَ عزیزِ أو بذل ذلیل، عزاً یعزالله به الاسلام وذلاً یذل به الکفر).

«یعنی، قطعاً اسلام تا بجایی که شب و روز می رسد، خواهد رسید. و خداوند(ج) هیچ خانه سنگی و پشمی(خیمه) را نخواهد گذاشت مگر اینکه این دین را در آن داخل خواهد کرد. و با انجام این کار تعدادی عزیز خواهند شد و تعدادی ذلیل. عزتی که خداوند به واسطه آن اسلام را عزتمند و ذلتی که به وسیله آن خداوند کفر را ذلیل خواهد کرد».

ایمان قطعی و باور کامل داریم و به شما پیروان ادیان منسوخ شده اعم از یهودیت و نصرانیت که سوگمندانه دست به تحریف تورات و انجیل زده اید و خویشتن را اهل کتاب می شمارید صادقانه به عنوان یک انسان مسلمان بیان میداریم که هنوز فرصت باقی است و درب توبه باز است از عناد و سرکشی دست بردارید و به دین نجاتبخش(اسلام) تسلیم گردید و اگر نه منتظر رسوایی بیشترتان در هردو عالم خواهیم بود.

 

 

 

بخشی از آمار گرایش به اسلام در جهان

 

در اینجا بخشی از آمار گرایش به اسلام را که از منابع متعدد جمع آوری شده است بیان میداریم تا از یکطرف روحیه ی مسلمانان تقویت گردد و از سوی دیگر کافردلان بدانند که اسلام چنانچه یک دین جهانی است، جهانی شده و در روی زمین پرتو افشانی میکند و آنها نمیتوانند بعد ازاین به هیچ عنوان جلو رشد روز افزون مسلمانان را در اقصی نقاط جهان بگیرند:

روسیه: اکنون جمعیت مسلمانان در روسیه بالغ بر23 ملیون مسلمان میباشد که %15 ازجمله نفوس 145 ملیونی آن کشور را تشکیل میدهد.

بلژیک: ازابتدای سال جاری میلادی تااکنون 3000 تن به دین مقدس اسلام مشرف شده اند واین مساله در تاریخ بلژیک بی سابقه بوده است.

سویس: تعداد مسلمانان درسویس درظرف پنج سال اخیراز صدهزارنفربه چهارصدهزارتن رسیده است.

جمهوری چک: برپایه یک گزارش درجمهوری چک تعداد مسلمانان سریعا درحال افزایش است که درحال حاضرجمعیت مسلمانان درجمهوری چک به 10000 ده هزار نفر بالغ میشود و درپراگ پایتخت این کشور مسجد و مرکزاسلامی است که به نشر و تعلیم اسلام فعالیت دارد.

– هم اکنون دین مقدس اسلام در بسیاری ازکشورهای اروپایی مانند آلمان، انگلستان و فرانسه به عنوان دین دوم محسوب میشود. فرانسه با بیش از پنج ملیون مسلمان، آلمان با سه ملیون مسلمان، انگلستان با دوملیون مسلمان به ترتیب دارای بیشترین جمعیت مسلمان درمیان کشورهای اروپایی هستند.

فرانسه: نیکلاسارکوزی صدراعظم کنونی فرانسه دربحث پیرامون حجاب اسلامی شمارمسلمانان مقیم کشور را بین پنج الی شش ملیون نفراعلام کرد. اما رادیوی (فرانس کولتور) دریکی ازبحث های خود درخصوص مساله حجاب اسلامی به رقم هفت ملیون نفری مسلمانان کشور اشاره کرده است که مسلمانان فرانسه این رقم را واقعی و نزدیک به حقیقت ارزیابی میکنند.

آلمان: درمیان ملت آلمان تعداد مسلمان جدید رو به رشد چشمگیری میباشد وچنین به نظرمیرسد که آلمان(انشاءالله) درپایان این قرن به یکی از کشورهای اسلامی مبدل خواهدشد. روزنامه آلمانی فرانکورترالگماینه دریکی از گزارش های خود نوشته است که در سال 2004 میلادی اشتوگارت شهری با اکثریت مسلمان و در پایان همین قرن آلمان یک کشور مسلمان نشین در اروپا خواهد شد.

امریکا: در امریکا مشخص شده که سالانه صدهزارنفر فقط درین کشور به دین مقدس اسلام گرایش خویش را اعلان نموده و مسلمان میشوند.

– اگرفیصدی رشد جمعیت مسلمانان در امریکا در حدفعلی باقی بماند تا 17 سال دیگر در چندین شهربزرگ امریکا جمعیت مسلمانان بیشتراز جمعیت مسیحیان خواهند شد.

– مردم امریکا در حال حاضرمشتاق یادگیری مسایلی در مورد اسلام هستند که این گرایش به اسلام پس از حملات یازدهم سپتامبر شدت بشتری به خود گرفته است.

– ندای اخوت به نقل از راه نجات مینویسد:( وزیرامورخارجه امریکا اعتراف کرد که رشد اسلام بسیار سریعتر از دیگرادیان در امریکا است و در حال پیشی گرفتن میباشد، وی افزود که این روند تنها در امریکا نبوده و دین اسلام در بسیاری از کشور های دنیا به ویژه کشورهای اروپای مانند آلمان وانگلیس با گسترش روز افزونی همراه است.

انگلستان: موسسه تحقیقاتی و پژوهشی فیث ‌ماترز اعلام کرده است که تعداد کسانی که در انگلیس در ۱۰ سال گذشته به اسلام گرایش یپدا کرده اند، ۱۰۰هزار نفر می باشند که بیشتر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. در این میان، تعداد دختران جوان 20 تا 30ساله و دارای تحصیلات دانشگاهی که به دین اسلام گرویده‌اند، چشمگیرتراست.

روزنامه “تایمز” لندن سال گذشته در گزارشی اعلام کرد: تعداد افرادی که در انگلیس به دین اسلام روی می‌آورند، روز به روز افزایش می‌یابد. این درحالی است که تعداد مسیحیان این کشور که هر هفته به کلیسا رهسپار می‌شوند، 2 درصد کاهش می‌یابد .در این میان تعداد زنان مسلمانی که برای ادای نماز به مسجد جامع لندن می روند، دو سوم تعداد مسلمانان این شهر است که بیشتر آنان کمتر از 30 سال سن دارند.

روزنامه کریستین ساینس مانیتور می نویسد: شمار افرادی که در آمریکا به اسلام می گروند روزافزون است و این رقم در میان اسپانیایی زبانان مقیم آمریکا 30 درصد افزایش را نشان می دهد.

– جمعیت کسانی که در ده سال اخیر درآمریکا به زبان لاتین سخن می گویند و به دین اسلام مشرف شده اند به 200هزار نفر می رسند.

روزنامه سان سنتیال می گوید: تعداد دختران بین 18 تا 30 سال که در ایالت فلوریدا با حجاب و روسری مشاهده می‌شوند نسبت به یک دهه گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

– مرکز مطالعات اسلامی اسپانیا در آمار جدید از مسلمان شدن 256 زن اسپانیایی در دو سال گذشته خبر داده است. این مرکز تأکید کرده است که اولین علت گرایش زنان به اسلام، مواجه شدن با افراد مسلمان و جذب رفتار و آداب آن‌ها است.

اتریش: طبق جدیدترین آمار منتشر شده در اتریش، جمعیت مسلمانان این کشور طی 40 سال گذشته 23 برابر شده است. در حالی که در سال 1971 تعداد 22 هزار و 267 نفر مسلمان در اتریش زندگی می کردند، امروزه این رقم از 500 هزار نفر گذشته است. طبق این آمار، در سال 1981 میلادی 76 هزار و 939 نفر، در سال 1991 تعداد 157 هزار و 776 نفر و در سال 2001 تعداد 338 هزار و 988 نفر مسلمان در اتریش زندگی می کردند که این رقم در پایان سال 2011 از 500 هزار نفر گذشته است.

گفتنی است صد سال است که اسلام در اتریش به عنوان دین رسمی به رسمیت شناخته شده و امروزه از نظر تعداد پیروان، دومین دین در این کشور است. در اتریش 250 مسجد، نمازخانه و انجمن اسلامی وجود دارد.

49 درصد از مسلمانان مقیم اتریش دارای تابیعت اتریشی هستند.

– از هر چهار انسان روی زمین یک نفر مسلمان است و بر اساس آمارهای موجود هر سه ساعت یک نفر به دین اسلام وارد می شوند.

روزنامه دیلی تلگراف تحت عنوان(جمعیت مسلمانان جهان رو به رشد است) مینویسد: (انگلیس یک میلیون و ششصد و چهل و هفت هزار مسلمان دارد).

– به گزارش پایگاه خبری «سی. ان. اس. نیوز»،‌ نتایج جدیدترین مطالعه صورت گرفته از افزایش 74 درصدی مساجد در آمریکا طی یک دهه گذشته حکایت می کند.                 بسم الله شریفی

Comments are closed.