وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

خودسوزی جوان کابلی برای نشان دادن عمق یک فاجعه

یک پسر جوان پس از آنکه بر دختر مورد علاقه‌اش تجاوز جنسی گروهی صورت گرفت، خود را در چهار راهی «پشتونستان» کابل در ملا عام آتش زد.
به گزارش خبرگزاری آوا، فیروز ۲۳ ساله که قرار بود با دختر مورد علاقه‌اش نامزد شود، صبح روز شنبه خود را آتش زد و عصر همان روز جان داد.
جنرال ظاهر ظاهر؛ رئیس عمومی تحقیقات جنایی وزارت امور داخله خود‌سوزی این پسر جوان را تائید کرده است، اما در مورد این حادثه جزئیاتی ارائه نکرد.
فیروز پیش از مرگ در نامه‌ای جریان تجاوز جنسی به دختر مورد علاقه‌اش را توضیح داده است.
او در این نامه نوشته است که دختر مورد مورد علاقه‌اش را یک موتر سفید دولتی از مسیر راه دانشگاه ربودند و سپس گروهی به او تجاوز جنسی کرده‌اند.
او در بخشی از نامه خود به نقل از دختر مورد علاقه‌اش نگاشته است:” سرنشینان یک موتر سفید دولتی مرا به زور سوار کردند، جیغ زدم نیم تنم در داخل موتر بود، نیم تنم در بیرون؛ کشم کردند در داخل موتر و دو طرفم دو نفر نشست .. هر چی جیغ و فریاد زدم هیچ کس صدایم را نشنید بعد کارت را در پیشروی موتر گذاشتند، گفتند حال جیغ بزن فریاد کن.!”

در ادامه نامه آمده:” به هر پوسته پولیس می‌رسیدم، فریاد می‌کردم؛ اما پولیس برایش احترام می‌کرد، اصلا ایستاده نمی کردند در پوسته پولیس، تا این که بی هوش شدم وقتی به هوش آمدم در یک خانه بودم در پیش رویم یک شیطان نشسته بود و به طرفم نگاه می‌کرد، در حالی که مریض بودم بالایم تجاوز کردند، هر چی جیغ زدم فریاد کردم خدا را صدا زدم؛ اما هیچ اثری از انسانیت نبود.”

فیروز از مردم خواسته است که برخیزند و نگذارند که بالای خواهر، مادر و ناموس شان چنین شود.

او خطاب به مردم نگاشته است:” خواهرم مادرم پدرم من امروز به خاطر سربلندی تو عزت تو با خود، چنین می‌کنم؛ برخیز نگذار با تو چنین شود، برخیز نگذار تصمیم عزت ترا همچو انسان‌ها بگیره، اصلا توهین است به انسانیت اگر انسان خطابش کنم. تو می‌توانی من تنها بودم نتوانستم، اما میدانم که شما تنها نیستید بعداز مرگ من …. بعد از مرگم نمی خواهم تصمیم عزتت را ناموست را یک کسی بگیره که شیطان افتخار می‌کنه با دیدن او به شیطان بودنش به سجده نکردنش برخیز یک کار کن تا دیگر مادرت خواهرت بدون ترس زندگی کند، هیچ کس نتواند به عزتش نگاه کند، برخیز خواهر، برادر مرگ مرا تماشا نکن از پشت تلویزیون، مُردن تماشا نداره.”

این نامه فیروز از چند روز به این سو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و واکنش‌های گسترده مردمی را به همراه داشته است.
این درحالیست که در این اواخر تجاوز جنسی بالای زنان و کودکان در کشور افزایش یافته است.
شماری از آگاهان و مردم می‌گویند که ضعف و فساد در ارگان های امنیتی سبب شده است که میزان جرم و جنایت در کشور افزایش یابد.

Comments are closed.