وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

جادوی جلب (محبت شوهر)

236

جادوی جلب (محبت شوهر)
این نسخه‌ای مجرب و سحر‌آمیز برای خواهران محترم است که عمل به این نسخه بطور قطع و یقین مشکل عدم محبت و علاقه شوهرانشان را برطرف خواهد کرد و دیگر نیازی نخواهد بود که خواهران پول خود را به شیادان و فالگیران و جادوگران بدهند.
* صالحه باش و خداوند را در هر حال اطاعت کن. * از خانه بدن اجازه شوهر خارج نشو. * همواره متبسم و خندان و گشاده‌رو باش. * همواره از شوهر راضی و شکرگزار زحمات او باش. * خوش برخورد و خوش‌ اخلاق باش. * از خانه بدون پوشش و حجاب بیرون نرو. * صدایت را بر شوهرت بلند نکن. * بر فقر و نداری شوهر صبور و بر غنا و پول او شاکر باش. * شوهر را به دیدار مادر و خویشان او تشویق کن. * همواره در گفتارت صادق و از دروغ پرهیز کن. * نمازهای فرض را همیشه به موقع انجام بده. * به یاد داشته باش که شوهر، آقا و از تو برتر است. * اگر از روی خشم به تو پرخاش کرد تو بد اخلاقی نکن.* موقع دعوت او به همبستری انکار نکن. * به نظافت ظاهر خود توجه خاص داشته باش.
* سخنان خانه و اسرار او را فاش نکن. * احترام والدین و خویشاوندان شوهر را داشته باش. * تندخو، فحاش و بد زبان مباش. * اگر چیزی خواستی و گفت نه؛ زیاد اصرار نکن. * موقع بیرون رفتن شوهر امانتدار باش. * فرزندان او را خوب تربیت کن. * دلسوز جان، مال و ایمان شوهر باش. * به موقع، غذای شوهر را آماده کن. * دقت کن که شوهرت کدام غذا را بیشتر دوست دارد، آن را آماده کن. * محبت خود را با زبان برای شوهرت بازگو کن. * صبح زود صبحانه را آماده و شب بستر را برایش پهن کن. * از اینکه یک خطا را چند بار تکرار ‌کنی، بپرهیز. * چون شوهر با تو سخن می‌گوید خود را مشغول به کار دیگری نکن. * به مادرت تذکر بده که احترام شوهرت را حفظ کند. * همواره کتاب‌های اخلاقی و دینی را مطالعه کن تا حقوق شوهر را بدانی. * از اینکه با آرایش از خانه خارج شوی بپرهیز. * وقتی بیرون می‌روی به شوهرت بگو خانه فلان کس می‌روم تا گمان بد نکند. * از رفتن پیش جادوگر، تعویذنویس، رمال و غیره پرهیز کن. * اگر شوهر از تو ناراحت شد، نگذار بیش از یک روز ناراحتی او طول بکشد. * اگر اخلاق او بد است او را پیش دوستان و خانواده‌ات رسوا نکن. * هرگز، هرگز، دعوای شوهر را برای مادرت بازگو نکن زیرا دعوای زن و شوهر امری طبیعی است و به زودی به دوستی مبدل می‌شود. * اگر از او ناراضی هستی به گونه‌ای که ناراحت نشود به او گوشزد کن. * اگر به تو اجازه خروج از منزل را نداد، زیاد اصرار نکن. * اخلاق و ثروت مردان دیگر را به رخ او نکش. * متوجه باش که خواسته‌هایت را به موقع از او بخواهی (وقتی که خوشحال و سرحال است). * اگر خطایی از او سر زد فوراً معافش کن. * از اینکه مدام جلوی درب منزل بایستی پرهیز کن. * چیزی که در طاقت و توانایی شوهرت نیست از او طلب مکن. * بدون اجازه او روزه نفلی نگیر. * امر و دستورات او را اجرا کن. * قبل از خواب مسواک و عطر و آرایش کن. * موقعی که در خانه نیست بیگانگان را به خانه راه نده. * بدون اجازه او مالش را خرج نکن. * مرد بیگانه را نزد شوهرت ستایش نکن. * اگر شوهرت دیر به منزل آمد اگر تلفن همراه دارد از احوال او جویا باش. * وقتی ناراحتی دارد، او را دلداری داده و امیدوارش کن.( عقیده نت).

Comments are closed.