وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

کرزی: جنگ ۱۳ساله به خاطر منافع خارجی‌ها بود

رییس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که جنگ سیزده‌ساله در کشور توسط خارجی‌ها به خاطر منابع‌شان راه‌اندازی شده بود.
حامد کرزی در گفت‌گویی با خبرگزاری رویترز گفته‌است که افغانستان به جنگ بیش از یک دهه هیچ ربطی نداشته و این جنگ بالای افغانستان تحمیل گردیده‌است.
به گفتۀ وی، خارجیان جنگ را در افغانستان به خاطر منافع خودشان راه‌اندازی کردند و ریشۀ جنگ نیز در افغانستان نه بل در خاک پاکستان است.
آقای کرزی می‌افزاید که تا زمانی امریکا و پاکستان صادقانه با افغانستان هم‌کاری نکنند افغانستان به ثبات همیشه‌گی دست نخواهد یافت.
وی تاکید کرده‌است، زمانی که هدف‌های آنان در افغانستان برآورده شد برای تامین ثبات در افغانستان هم‌کاری خواهند کرد.
پیش ازین نیز آقای کرزی امریکا را متهم به هم‌کاری‌نکردن صادقانه برای تامین ثبات در افغانستان متهم کرده و گفته بود که امریکا و پاکستان خواستار تامین ثبات در افغانستان نیستند.
به گفتۀ وی، همیشه به خارجیان خاطرنشان کرده که کابل نمی‌تواند بر پایۀ منافع آنان پیش برود و غیر نظامیان نباید قربانی شوند.
رییس جمهور پیشین افغانستان با آن‌که در حکومت سیزده‌ساله‌اش پی‌هم مورد انتقاد در خصوص ضعف مدیریت بوده اما
پس از پایان زمام‌داری‌اش بارها از ایالات متحدۀ امریکا انتقاد کرده‌است.
وی در سال‌های اخیر حکومت‌داری‌اش از میانۀ خوبی با ایالات متحدۀ امریکا برخوردار نبود.

Comments are closed.