وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

نگرانی شدید ادارۀ محیط زیست از بحران آلوده‌گی هوا در کابل

ادارۀ ملی محیط زیست افغانستان ضمن نگرانی شدید از خرابی وضعیت محیط زیست در کشور، تاکید می‌کند که در صورت نبود توجه جدی در این زمینه وضعیت بیش‌تر رو به بحران خواهد رفت.
ادارۀ محیط زیست افغانستان از بی‌توجهی حکومت گذشته در مورد محیط زیست انتقاد می‌کند و می‌گوید که در سال جاری وضعیت بدتر از سال‌های گذشته‌است.
شه‌زاده مصطفا ظاهر، رییس ادارۀ محیط زیست روز دوشنبه(۲۲ جدی) در نشست خبریی از حکومت، جامعۀ مدنی و دیگر نهادها خواست تا موضوع مبارزه با آلوده‌گی هوا را در شهرهای بزرگ افغانستان، به ویژه در کابل جدی بگیرند.
آقای ظاهر گفت:” امسال وضعیت بدتر از سال‌های گذشته است. با آلوده‌گی باید مبارزۀ جدی شروع شود”.
کابل شهری‌ست که به دلیل گنجایش کم، نفوس زیاد و بی‌توجهی در زمینۀ محیط زیست آن در یک دهۀ گذشته به یکی از بدترین شهرها از لحاظ وضعیت محیطی و افزایش آلوده‌گی در جهان مبدل شده‌است.
پیش ازین رییس جمهور غنی نیز از وضعیت محیطی کابل به شدت نگرانی کرده از ارگان‌های مربوط خواسته بود که در این زمینه اقدام جدی روی‌دست گیرند.
یکی از دلیل‌های عمدۀ افزایش آلوده‌گی هوا در شهر کابل سرک‌های خامه، نبود جاده‌های آسفالت‌شده و ایجاد مقدار زیاد خاک و کثافات در جریان رفت و آمد موترها در فضای این شهر است.
اما ادارۀ محیط زیست افغانستان سبب افزایش آلوده‌گی در شهر کابل را سوزاندن ذغال سنگ، رابر و چوب و هم‌چنان استفاده از جنراتورها و نبود برف و باران می‌داند.
این اداره از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا موضوع میطح زیست را به عنوان یک موضوع ارزش‌مند مورد توجه قرار دهد.
رییس محیط زیست افغانستان موجودیت ارادۀ قوی حکومت را در از میان‌برداشتن این معضل موثر می‌داند:” حکومت وحدت ملی موضوع میط زیست را در اولویت کاری قرار دهد. اگر ارادۀ قوی به خاطر حل مشکلات محیط زیست، به ویژه در کابل نباشد موضوع حل نمی‌شود”.
این در حالی‌ست که گفته می‌شود سالانه حدود ۳۰۰۰نفر ویا بیش‌تر از آن به خاطر بیماری‌های ناشی از وضعیت بد محیط‌ زیستی در افغانستان قربانی می‌شوند.
به گفتۀ ادارۀ محیط زیست افغانستان، ۷۵درصد ذرات معلق در هوای شهر کابل موجود است و این میزان یک رقم بد فضای زنده‌گی کابل را نشان می‌دهد. (رهنوش)

Comments are closed.