وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

عبور سخت نامزد وزیران از پل صراط پارلمان!

149

کابینه اعلام شد و همه ما آن نام ها را دیدیم، چه فکر می کنید که کابینه حکومت وحدت ملی چه گونه کابینه خواهد بود؟ رویدادهایی که درمورد کابینه و نام ها پیش آمد نشان داد که یکی از دشوارترین کارها برای رهبران حکومت وحدت ملی، تکمیل و تشکیل کابینه بود. از مراسم تحلیف بیش از سه ماه گذشت رییس جمهور و رییس اجرایی در همان روزهای اول اعلام کردند که در خلال 45 رور کابینه را تشکیل و به مجلس شورای ملی معرفی می کنند ولی از آن زمان تا به امروز صد وچند روز گذشت و سر انجام آنها موفق شدند که فهرست نامزدان را اعلام نمایند. البته دلایلی زیادی است که کار تشکیل کابینه را با چالش روبرو کرد. بعنوان نمونه می توان به ترکیب ملیتی و قومی، اشاره کرد در این فهرست تلویزیون ها به مشخصات قومی نامزدان اشاره کرده است.

تاجای که من دیدم به نام 9 نامزد از قوم پشتون 8 نامزد از قوم تاجیک و سه هزاره و دو سید و سه ازبک و یک ترکمن اشاره شده است.

خوب این ترکیب نشان می دهد که یکی از موضوعات قابل بحث مساله ترکیب ملیتی بوده است و رهبران حکومت وحدت ملی به این ترتیب آن را حل کرده اند. نکته دوم مساله سمت های شمال و جنوب، شرق، غرب و مرکز بوده است رهبران سعی کرده که این ملاحظات را نیز در نظر بگیرند که گرفته اند ولی خوب اعتراضات جدی وجود دارد که در این مورد عدالت و انصاف رعایت نشده است.

گذشته از مسایلی که اشاره کردید، ترکیب ملیتی ملاحظات سمتی دیگر چه دشواری های برای تشکیل حکومت وحدت ملی وجود داشته است آیا در این ترکیب معیارها در نظر گرفته شده است؟

بله همانگونه که اشاره شد در ترکیب کابینه مساله قومی سمتی دخالت داشته است از این موضوع که بگذریم مساله تیم ها و گروهای سیاسی وابسته به دو تیم نیز تاثیرات خودرا داشته است. انتقاد که صورت گرفته این است که وزارتخانه های امنیتی با معرفی جنرال علومی تماما به یک قوم تعلق گرفته است. آقای علومی را داکترصاحب عبدالله عبدالله معرفی کرده است چرا که از جریان سیاسی ایتلاف می باشد ولی با تمام مسایل، عنصر ملیت بالاترین نقش را داشته است.

در مورد معیارها که پرسیده اید بله موافق هستم سعی شده تاحدی زیادی مواصفات ذاتی افراد در نظر گرفته شود، صفات ذاتی همان دانش، تخصص، تجربه و تعهدات ملی است رییس جمهور و رییس اجرایی سعی کرده اند که در فهرست خود این اشخاص را داشته باشند. درکنار بحث معیارهای ذاتی معیارهای ملی اجتماعی نیز در نظر گرفته شده است سعی شده که کابینه سیمای ملی داشته باشد. از مجموع صحبت ها می توان این گونه جمع بندی کرد که در ترکیب کابینه دو ضابطه مصلحت و شایستگی رعایت شده به این معنا که کابینه حکومت وحدت ملی هم معیاری و هم مصلحتی است. توضیح دادم نام های را داریم که هیچ سنخیتی با دانش شان نیست ولی بازهم برای همان وزارت نامزد شده است و این همان قدرت مصلحت است و نه امر دیگر.

حالا که نامزدان معرفی شد فکر می کنید پارلمان با این نامزدان چه خواهد کرد؟ اگر جمعی رای نیاورند آن وقت بازهم زمانی دیگری برای نام های نو در نظر گرفته می شود فکر نمی کنید این کار باعث سردرگمی و چالش های متعدد خواهد شد؟ پارلمان افغانستان در چهارچوب قوانین حق بررسی و مطالعه را در مورد نامزد و زیران دارد. آنها می توانند به افراد مورد نظرشان رای دهند و کسانی را رد نمایند. در گذشته ما این تجربه را داریم اما انتظار مردم این است که مجلس نمایندگان به نامزد وزیران رای دهند. اوضاع امنیتی و زندگی مردم بسیار خراب می باشد اما اگر افرادی رای نیاوردند در این بلافاصله رییس جمهور و رییس اجرایی افراد جایگزین را معرفی می کنند فکر نمی کنم رد صلاحیت درحدی باشد که همه چیز ازسر شروع شود. آن تعداد که رای نیاورند با زمان کوتاهی به پارلمان معرفی خواهد شد.

در یک مورد پرسیده اید که مسوولیت های کابینه بسیارسنگین است من با این حرف موافقم مسوولیت همه سنگین می باشند زیرا در یک شرایط بسیار دشوار قرارگرفته ایم همه باید تلاش نمایند که کارهای خوب انجام دهند. مردم از رهبران حکومت وحدت ملی کار خدمت و حکومت داری خوب می خواهند. بهرحال امیدوار هستیم که نامزدان رای لازم را از مجلس نمایندگان بگیرند و به کار شان آغاز نمایند. کابینه مورد نظر کابینه خوب است اینکه در مواردی مصلحت گرایی شده خوب این هم ازباب ناگزیری می باشد کابینه با سه کاراکتر معیار، مصلحت و ناگزیری اعلام شده است و یک مرحله سخت آن را پشت سر گذاشتیم اما شک نداشته باشیم که مراحل دشوار دیگر را نیز در پیش رو داریم. ما می خواهیم نامزد وزیران از پل صراط پارلمان با موفقیت عبور نمایند.

فشرده ی از مطلب: (محمد ناطقی)

 

 

 

Comments are closed.