وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

طرح قانون برگزاری مراسم عروسی با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب رسید.

قانون برگزاری مراسم عروسی، تمام مسایل مربوط به مراسم عروسی را تنظیم کرده و در صورت تنفیذ آن، از مصارف گزاف و عنعنات ناپسند در عروسی ها جلوگیری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛‌ محمد عبده رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس گفت: (طرح قانون برگزاری مراسم عروسی در جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و هیچ نظر مخالف در مورد این طرح وجود ندارد).
جلوگیری از رسوم و عنعنات ناپسند، حفظ ارزش های پسندیده فرهنگی، جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی ها، جلوگیری از فساد اخلاقی و اصلاح جامعه، حفظ شیرازه خانواده و تامین روابط حسنه میان زوج ها و خانواده های آنان از اهداف اصلی این طرح است.
این طرح، چندی پیش از سوی برخی اعضا به جلسه عمومی مجلس پیشنهاد شد که مورد قبول قرار گرفت.
محمد عبده، برگزاری مراسم عروسی را در افغانستان خلاف تمام ارزش های فرهنگی و دینی خواند و تصریح کرد که طرح این قانون یک قدم نیک مجلس در جهت اصلاحات اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.
عبدالرئوف انعامی عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نیز یادآور شد که در مورد ترتیب و تنظیم مواد طرح این قانون با تعدادی از متخصصین، حقوق دانان، هوتل داران و استفاده کنندگان رای زنی صورت گرفته است.
طرح قانون برگزاری مراسم عروسی در ۴ فصل و ۲۳ ماده از سوی عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس به رای گیری گذاشته شد که به جز از ۱۴ کارت مخالف با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس تصویب شد.
این طرح مخالفانی نیز در مجلس داشت.
شکریه بارکزی عضوی مجلس این طرح را خلاف قانون اساسی خواند.
خانم بارکزی افزود: ( وقتی حریم خصوصی در قانون اساسی مصون است پس چگونه ما تعیین کنیم که چه کسی چگونه لباس بپوشد و چه کسی را در عروسی خود دعوت کند؛‌ این طرح جدا در تعارض با قانون اساسی کشور قرار دارد).
محمد عبده در پاسخ به خانم بارکزی بیان داشت: ( ماده سوم قانون اساسی مسیر حرکت تمام شهروندان کشور را مشخص کرده است و چیزی بیشتر از آن در این طرح گنجانیده نشده است).
پیش از این؛ مجلس شورای ملی طرح قانون تنظیم مراسم تعزیه داری نیز تصویب کرده است.

Comments are closed.