وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان

188

1- نام و تخلص: دل افروز شایق
2- نام پدر: عاشور محمد شایق
3- سال و محل تولد : سال ١٣۶٩ در ولسوالی یفتل بالا قریه حافظ محل ولایت بدخشان زاده شده است.
4- تحصیلات: دانشجوی صنف چهارم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بدخشان.
5- فعالیت های فرهنگی: فعال جامعه مدنی، نویسنده و شاعر.
6- حالت مدنی: مجرد
7- نمونه کلام: تو گرگ شدی در من
یک شب پر از ستاره، از پنجره میدیدم
در مردمک چشمت صد منظره میدیدم
من بره شدم در تو، تو گرگ شدی در من
یک نیم خودم گرگ و نیمش بره میدیدم
هوای تو ام یک عمر آدم نشدی یک بار
مردی که در آن رویا با این همه میدیدم
هر شب به امید این، با پنجره میلرزم
یک بار دگر تابد ماهی که مه میدیدم
—————————-
با کوکچه میگم، قصه های مادری ام را
در یا برد باخود همین غم پروری ام را
من زخم خوردم با زبان هر چه آدم بود
دریا خبر دارد حدیث روسری ام را
تنها همین دریاست میداند نجابت چیست
مردم نمیداند زبان دختری ام را
دریا که میداند فقط با دست های او
روزی امانت میدهم این چادری ام را
سیاره زن ها کجا است؟ های دریا جان
من را ببر، ثابت کنم پیغمبری ام را
یادداشت: شاعران عزیز میتوانند شناسنامه مختصر خود و دوستداران خود را به شکل فوق جهت نشر به آدرس های ما ار سال نمایند.

Comments are closed.