وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

خواست افغانستان از جامعه جهانی مبنی بر کمک اضافی برای پرداخت معاش کارمندان دولتی

وزارت مالیه کشور اعلام کرده است که اخیرا معاشات شماری از کارمندان دولتی، مصارف اضافی وزارت‌خانه ها و ادارات پرداخت نشده و دولت افغانستان قادر به پرداخت آن نیست.
محمد آقا کوهستانی، رییس خزاین وزارت مالیه کشور گفت در صورتی که کمک اضافی جامعه جهانی به زودی در اختیار دولت افغانستان قرار نگیرد، پرداخت معاشات کارمندان دولتی و مصارف اضافی ادارات به سال مالی آینده واگذار می شود.
آقای کوهستانی امروز در مصاحبه با خبرگزاری بخدی گفت: “وزارت مالیه تلاش دارد تا معاشات کارمندان و مصارف ادارات را قبل از تبدیلی سال مالی پرداخت کند، اما در صورتی که کمک اضافی جامعه جهانی به زودی در اختیار دولت افغانستان قرار نگیرد، این تادیه به سال آینده واگذار می شود.”
رییس خزاین وزارت مالیه می گوید که این وزارت پیشتر از جامعه جهانی و کشور های کمک کننده خواسته بود تا مبلغ ۵۳۷ میلیون دالر کمک کند تا در بخش مصارف اضافی اداراتی که افغانستان در پرداخت آن با مشکل روبرو است به مصرف برسد.
کوهستانی گفت: “پیش بینی شده بود که در سال جاری دولت افغانستان با ۲۵ درصد کسر بودجه روبرو خواهد شد از همین رو پیشتر دولت افغانستان از کشور های کمک کننده تقاضای کمک ۵۳۷ میلیون دالر کرده بود که تا اکنون ۱۱۷ میلیون دالر آن به دولت افغانستان سپرده شده است.”
او گفت که تا کنون از این مقدار پول درخواست شده تنها ۱۱۷ میلیون دالر به دولت افغانستان سپرده شده است و وزارت مالیه یک بار دیگر از جامعه جهانی خواسته که مقدار پول باقی مانده کمکی را قبل از تبدیلی سال مالی کشور(هشت روز دیگر) در اختیار این وزارت قرار دهد.
آقای کوهستانی می گوید که معاشات شمار زیادی از کارمندان دولتی پرداخت شده و به گفته او، تنها شمار کمی از کارمندان در ولایات و یا ولسوالی های کشور باقی مانده است.
کوهستانی می گوید که مشکل اساسی تنها در پرداخت معاشات کارمندان دولتی نیست بلکه تمامی ادارات و وزارتخانه های کشور مصارف روزانه و جدا از معاش کارمندان دارد که باید پرداخت شود.
به گفته او، دولت افغانستان در حال حاضر در پرداخت معاشات باقی مانده کارمندان و مصارف اضافی با مشکل روبرو است.
از سویی هم کوهستانی گفت در صورت که مقدار پول کمکی از سوی جامعه جهانی و کشور های کمک کننده به زودی در اختیار وزارت مالیه قرار نگیرد، مقدار تادیات وزارت مالیه به سال مالی آینده واگذار می شود و این خود تاثیر منفی بر بودجه مالی سال ۱۳۹۴خورشیدی خواهد داشت.
گفته شده که روز چهارشنبه هفته گذشته مسئولان وزارت مالیه کشور این موضوع را در نشستی با نمایندگان کشور های کمک کننده مطرح کرده اند.
” کارمندان دولتی را گروگان نگیرید”
پس از اینکه وزارت مالیه اعلام کرده که با عدم کمک اضافی جامعه جهانی، دولت افغانستان قادر به پرداخت معاش کارمندان نخواهد بود، شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند، تا تصویب بودجه سال مالی آینده، بودجه مالی امسال باید تطبیق شود.
رمضان بشر دوست، عضو مجلس نمایندگان در نشست امروزی مجلس گفت: “سرپرست وزارت مالیه باید تعهد کند که تا تصویب بودجه مالی سال ۱۳۹۴ از سوی مجلسُ همان بودجه سال ۹۳ را عملی کند، معاش کارمندان دولتی را پرداخت و آنان را گروگان نگیرد.”
این در حالی است که بودجه مالی سال ۱۳۹۴ خورشیدی امروز شنبه به مجلس نمایندگان معرفی شد.
در همین حال عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان کشور گفت که معرفی بودجه مالی سال آینده با تاخیر از سوی حکومت صورت گرفته است.
سال مالی دولت افغانستان از اول ماه جدی هر سال آغاز می شود ). بخدی)

Comments are closed.