وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

وضعیت زنده‌ گی مردم افغانستان ناگوارتر از سال گذشته است!

128

وضعیت زنده‌ گی مردم افغانستان ناگوارتر از سال گذشته است!
بررسی یک نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد که وضعیت شهروندان افغان نسبت به سال گذشته بدتر شده‌است.
نهاد بین‌المللی گلوب در یک نظرسنجی تازه دریافته‌است که در سال ۲۰۱۴ زنده‌گی افغانان نسبت به سال گذشته ناگوارتر شده و شش‌نفر از هر ۱۰افغان زنده‌گی‌اش را دشوار خوانده‌است.
گزارش این نهاد نشان می‌دهد که افغانان روستانشین، که سه‌چهارم حصۀ نفوس کشور را تشکیل می‌دهند وضعیت‌شان نسبت به شهرنشینان بدتر است.
بر بنیاد این گزارش، ۶۸درصد روستانشینان و ۴۹درصد شهرنشینان با فقر اقتصادی زنده‌گی می‌کنند.
نظرسنجی بنیاد گلوب نشان می‌دهد که نگرانی‌ها در مورد بدترشدن امنیت در افغانستان در حالی مشاهده می‌شود که قرار است تا پایان ماه جاری ماموریت جنگی نیروهای امریکایی در افغانستان پایان یابد.
نهاد بین‌المللی گلوب این نظرسنجی را در گفت‌گوهای مستقیم با حدود یک‌هزار افغان بین سن ۱۵ سال و بیش‌تر از آن نموده‌است.
این نهاد از سال ۲۰۰۸ به مدت شش‌سال بدین‌سو در افغانستان فعالیت می‌کند و بررسی‌هایی را در مورد افغانان انجام داده‌است.

Comments are closed.