وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

سازمان ملی نخبگان افغانستان برگزار کرد؛ شیوه های رسیدن به حکومتداری خوب در حکومت وحدت ملی

154

شیوه های رسیدن به حکومتداری خوب در حکومت وحدت ملی عنوان کنفرانسی بود که از سوی سازمان ملی نخبگان افغانستان با حضور داشت اعضای مجلس نمایندگان، سیاسیون، مطبوعات و اعضای جامعه مدنی در کابل برگزار شد.
آقای تالقانی ضمن خوش آمد گویی به مهمانان، حضور و سهم گیری نخبگان افغانستان را در حکومت وحدت ملی حیاتی شمرده و بر بسیج نخبگان افغانستان تاکید به عمل آورد. سخنرانان هر یک محمد صدیق افغان، غفور لیوال، یونس فکور، خانم حمیرا ثاقب و بسم الله شریفی بوده که پیرامون موضوعات مورد بحث به ایراد سخن پرداختند.
آقای بسم الله شریفی در کنار اینکه در جمع هیأت رهبری کنفرانس قرار داشت در سخنرانی اش دست آورد های گردانندگان رسانه ها و جامعه مدنی را با وصف کم توجهی دولت ارزنده توصیف نمود و بیان داشت که زمان آن فرا رسیده که نخبگان افغانستان با همدیگر متحد شده و خلا های موجود در حکومت وحدت ملی را با طرح های تدوین شده ی شان از میان بردارند. آقای شریفی اقدام سازمان ملی نخبگان افغانستان را مورد ستایش قرار داده یاد آور شد که باید برای برگزاری همچون مجالس علمی و اکادمیک در راستای ترویج فرهنگ قانون و آوردن اصلاحات گام های جدی و مستمر برداشته شود.
شایان ذکر است که برای اشتراک کنندگان مجلس در کنار روزنامه اصلاح و هفته نامه عقاب سه عنوان کتاب آقای شریفی تحت عناوین(تاجدار شرق، شاخه های گل و معرفی مزارات و اماکن تاریخی غزنه) بطور رایگان از سوی نهاد فرهنگی و اجتماعی مردم روشن ضمیر میهن و هفته نامه عقاب هدیه داده شد.
گزارش از: پژواک

Comments are closed.