وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

تصویری ازجاهلیت امروز

135

تصویری ازجاهلیت امروز
انجنیرمحراب الدین “جویا”
جاهلیت امروز از جاهلیت دیروز به معیار دستیابی بشر به پیشرفت های تخنیکی و ابزاروآلات جنگی وسایرترقیات، بسیارگسترده و وسیع بوده و زشتی های آن درهمه ابعاد به زندگی بشریت سیطره داشته و سلطه جویی اش را طوری روزافزون تحقق پذیر مینماید.
طبق فرموده سید قطب (رح): (امروزعبادت ارباب های گوناگون کمتر ازعبادت ارباب های پنداری وعینی دوران جاهلیت نیست، بلکه آنچه از آنروز تا امروز تغییرکرده وعوض شده تنها نوع ارباب است نه عبادت ارباب! ونه عبادت شهوات ونه عبادت خرافات).
بجاست تاغرض روشن شدن بهترموضوع و تثبیت روحیه جاهلانه سردمداران امور و کسانیکه به زعم خودشان جهان را رهبری مینمودند و یا مینمایند و تمام فجایع غم افزا وتخریب گر بدستورهمچو اشخاص هنوزهم طور مستقیم و یاغیرمستقیم انجام میپذیرد وهمچنان کینه دیرینه با اسلام ومسلمین داشتته و دارند، و بدون شک در راس رهبری جنگ های جهانی اول و دوم همینگونه افرادی قرار داشتند که ازنظر جهان بینی واعتقادات یکسان بوده و طرز تفکر شان از یک منبع تغذیه میگردد و آن منبع الحاد و کفر بوده و برضد اسلام عزیز.
وهمانگونه بدین نتیجه میرسیم که علم، تمدن وترقی که درچوکات ایمان و دین توجیه وتنظیم نگردد چقدرخطرناک، زشت ووحشتناک است. درحالیکه دین مقدس اسلام همواره ازعلم و پیشرفت ستایش نموده و آنرا یک نعمت بزرگ الهی میداند و در اولین سوره که به پیامبرخدا (ص) شرف نزول میابد ازقرائت و خواندن، قلم و نوشتن وهمه اسرارعلمی که بعدها بشر قادر به کشف و اختراع آن میشود سخن به عمل میآید. {علق:1،2،3،4،5}
رسول الله (ص) می فرماید: ( الحکمه ضاله المومن حیث وجدها فهواحق بها) الحدیث.
حکمت گمشده مومن است، هرجا آنرا بیابد وی به آن مستحق تراست.
لهذا وظیفه دین توجیه و تنظیم داشتگی های مادی ومعنوی درجهت معینه میباشد که خدا(ج) آنرا بدان منظور آفریده است.
حال برمیگردیم به مقایسه خون ریزی و تلفات صدر اسلام و حکامان خون آشام غیراسلامی.
تمام جنگ های که در صدراسلام رخ داده از لحاظ خون ریزی و تلفات جانی درکمترین درجه قراردارد و رقم کشته شده گان دوطرف ( کافر و مسلمان) درتمام غزوات و سرایا و زد و خورد های که ازسال دوم هجری شروع شده و تا سال نهم ادامه یافت، بیش از(1018) نفر نیست که (259) نفر مسلمان و(759) نفرکافربودند.
این درحالی است که شمار زخمی های جنگ جهانی اول (1914-1918 م) دقیقاً بالغ بر(21) ملیون و کشته شده گان (7) ملیون نفر بودند.
مسترمکستن، عضو پارلمان انگلستان ارزیابی کرده که درجنگ جهانی دوم (1936م) حدود (50) ملیون نفرمجروح شدند. هزینه کشتن هر فرد در جنگ جهانی اول ده هزار جنیه (یک ملیون تومان ) بود و در کل هزینه جنگ جهانی اول بالغ بر(37) ملیارد جنیه که معادل (370) ملیارد تومان و هزینه جنگ دوم جهانی درهر یک ساعت یک ملیون جنیه بوده است.
آی – ایچ تاونسند، درمقاله که در روزنامه انگلیسی زبان هندو در31 ژانویه (1943م) منتشرکرده و در آن تحقیق نموده است که شمار کسانی که درجنگ جهانی اول آسیب دیده اند از(37513886) نفر کمتر نیست که از این شمار کشتگان (8593515) نفراست.
مطالب فوق الذکر وحشی بودن متمدن نما های بی دین و بی ایمان را به تعریف میگیرد و به ما می فهماند تا زمانیکه انسان درچوکات دین پیامبر آخرالزمان تعلیم ندیده و تربیه نگردد و به محور قرآن پاک درچرخش نباشد، محال است که او مصدرخدمتی به همنوعان شده بتواند، خصوصاً که در راس رهبری ملت ها قرارگیرد و در آنصورت ضررش از خیرش حتماً زیادتر است.
اگر درهمین دقایق و لحظات به قتل و قتال و خون ریزی های که به عناوین مختلف در پیش چشمان ما از طرف دشمنان اسلام و انسان در اعراق و افغانسان و سایرممالک براه افتاده است، دقیقاً غور شود آمار تلفات آن چند خواهد بود؟! و مسئولیت آن بدوش چی کسانی میباشد؟! همه میدانیم و چون آفتاب روشن است.
درجاهلیت آنروز( قبل ازبعثت پیامبراکرم (ص)) دختران زنده به گور میرفتند اما جاهلیت امروز در این راستا( قتل دختران بسیار وسیع تر و وحشتناک تر از آن است).
درکتاب داکتر ذاکر نائیک تحت عنوان زن مسلمان ، بد قسمت نیست خوش قسمت است، آمده است:
(ازتلویزیون BBC یک پروگرام نمایش داده شد که عنوانش “بگذارید که بمیرد” بود و این پروگرام را یک ژورنالیست بریتانیایی ( ایملی بکنن Emile Becknen ) آماده کرده بود و این مسئله خوف ناک واضح گردیده که درهندوستان با آلات مختلفه طبی و تست و آزمایش های گوناگون مولود که دختر باشد قبل از تولد گلویش خفه کرده میشود که بدینصورت هرساله بیشتر از یک ملیون دختر قبل ازچشم گشودن بدنیا از بین برده میشوند که بدین ترتیب هر روزه به ذریعه حمل اسقاط کم و بیش سه هزار دختر قبل از زایمان از بین برده میشود.
دراین قرن 21 در بازار های تامل نادو و راجستهان این قتل عام صریح را در پستر های بزرگ با تزئینات مختلف برخلاف قانون بصورت عام اعلان مینمایند که در آن نوشته شده (500) روپیه مصرف کنید و پنج لک روپیه را نجات دهید، حقیقت این اشتهارات چیست؟ پنجصد روپیه فیس این معاینه طبی و تشخیص جنس است که در رحم مادر طفل پسر است یا دختر.
پنج لک جهیزیه… درتربیه وهمچنان خرچ جهیزیه آن ازطرف خانواده دختر.
به اساس راپور شفاخانه دولتی “تامل نادو” ازهر ده طفل دختر چهارتای آن قبل ازتولد ازبین برده میشود و به همین خاطرتعداد زنان نسبت به مردان کم است).
اما اسلام در {الإسراء:31} می گوید: مکشید اولاد خود را از ترس فقر! روزی میدهیم ایشانرا و شما را هر آئینه کشتن ایشان هست گناه عظیم.
نبی کریم (ص) به سراقه ابن جعشم فرمودند: ( آیا برایت صدقه ازهمه بزرگتررا نشان ندهم ، اوعرض کرد: حتماً بمن بنمائید یا رسول الله ! پیامبر(ص) فرمودند: کفالت آن دخترت که طلاق شود یا بیوه بماند و به سوی تو بیاید و بغیر از تو کدام نان آوری نداشته باشد).
بناءً قابل دقت است ازتصویری مختصری که ازجاهلیت امروز ارایه گردید وهمچنان بایست ازاین حوادث ناگوار وحشتناک عبرت گرفت، اما با تاسف بر وفق فرموده حضرت علی کرم الله وجهه: (اسباب عبرت بسیاراست اما عبرت گیرنده کم).

و این یک حقیقت مسلم است که تا در زوایای ظلمت بار و وحشت زده و مکدر کفر و الحاد و بی دینی نورهدایت قرآن با اتباع رسول گرامی اسلام نتابد و بدرخشش نیاید و رسوخ نیابد و از سطح به عمق فرو نرود، محال است که بشریت از این گودال های سیاه و تباه کن سر برآورده و از این زندان های هواجس نفسانی آزادی کسب نمایند و به تعبیر یک دانشمند اسلامی: (حس احترام، صفات عالیه، کرامت نفس و تمسک به قوانین اخلاقی و خلاصه آنچه که لازمه روح شریف انسانیست، محال است با بدبینی و خدانشناسی در آدمی پرورش یابد.
پس بیائید درعقیده خود به ذات اقدس او جل جلاله راسختر شویم، خدا را بپرستیم، به همنوعان خویش مهر بورزیم، به ارزشهای اعتقادی عمل نمائیم، آنوقت است که ما شایسته ای توجهات و عنایات او جل جلاله واقع خواهیم شد).
الهی! به برکت قدرت کامله و مطلق خویش همانگونه که تغیرات در فصول مختلف می آوری و از فصل مرگ بار زمستان فصل زنده، پرطراوت و پر نشات بهار را می برآری و به نمایش میگذاری و طبق فرموده ات:(فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا){جاثیه:5} زمین مرده را زنده میگردانی.
بدون شک همان قدرت لایزالی را درهرلمحه و دقیقه داری که از این انسانهای مرده دل، گمراه و بی راه انسانهای زنده دل، پرتحرک، هدایت یافته و راهیاب بسازی و همچنان از ما مسلمانان بی درد، بی درک، بی فراست و راه گم و مغلوب الشیطان، مردان وارستهء با درد، بادرک، بافراست و هدایت یافته وبا اخلاص که دربرابرشیطان و وساوس آن غلبه داشته باشند، و دشمنانت را درهرقیافه و لباس بشناسند و برضد همه طواغیت درهر رنگ و چهره که باشند، جهاد و مبارزه کرده و با عزت و سرفرازی زیست نمایند، برآری.

Comments are closed.