وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

نیمی از داروهای وارداتی افغانستان غیرقانونی است

148

یک نهاد ناظر مبارزه بر فساد اداری در افغانستان در گزارش تازه خود اعلام کرده که فساد باعث شده نیمی از بازار داروی کشور حاوی محصولات وارداتی غیرقانونی باشد.
در گزارش تازه این کمیته گفته شده، داروهای که در پاکستان تولید و به داخل افغانستان وارد می شود، کیفیت پائینی دارد و در این راستا نظارت دقیق صورت نمی گیرد.
یاسین عثمانی، رئیس دوره ای کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در نشست خبری امروز چهارشنبه در کابل گفت: ”ورود داروی بی کیفیت و تاریخ گذشته به کشور صحت مردم افغانستان را با خطر مواجه کرده و حکومت نیز در این باره میکانیزم مشخصی ندارد.“ آقای عثمانی گفت که اکنون ۸۰ درصد داروها در افغانستان بدون محصول وارد می شود.
به گفته او ارزش داروهای که در افغانستان وجود دارد به ۸۰۰ میلیون دالر می رسد و در صورتی که نصف این رقم دارو به گونه قاچاق وارد کشور شده باشد، یک ضربه بزرگ به دولت وارد شده و میلیون ها دالر در این بخش دولت ضربه اقتصادی دیده است شهروندان کشور بارها از وجود داروهای بی کیفیت در دواخانه ها شکایت کرده و گفته اند که داروی مصرفی شان هیچ کمکی در بهبود وضعیت صحی شان کرده نمی تواند.
از سویی هم وزارت صحت عامه کشور نیز چندین بار داروهای بی کیفیت و تاریخ گذشته را آتش زده است.
در همین حال آقای عثمانی گفت: پروفیرم اینوایسی را که شرکت های تجاری در وزارت تجارت و صنایع و یا در گمرکات ثبت می کنند، این شرکت ها هیچ یک را عملی نمی کنند.
او همچنان از کارکرد گمرکات کشور انتقاد کرده و گفت که نمونه گیری کالا به خصوص دارو در گمرکات ناقص و نظارت در این راستا بسیار ضعیف است. همچنان خانم ایوا جولی، عضو کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید که تولید و واردات داروی بی کیفیت باعث طولانی شدن زمان امراض افراد و مصرف بیشتر دارو می شود که به گفته او، این از نظر مالی نیز یک جفا به حق مردم افغانستان و صحت آنان است.
خانم جولی گفت که واردات دارو بی کیفیت و تاریخ گذشته به افغانستان نقض قوانین حقوق بشری است. از سویی هم به گفته عثمانی، اداره حمایت از سرمایه گذاری (آیسا) یا وزارت تجارت و صنایع بدون در نظر گرفتن هیچ معیاری، به متقاضیان جواز فعالیت می دهد و در ادامه نیز از کارکردهای نهادی که جواز دریافت کرده نظارت نمی شود.

Comments are closed.