وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

اولین نشست شورای وزیران دولت جدید افغانستان به رهبری عبدالله برگزار شد

129

نخستین نشست شورای وزیران درحکومت وحدت ملی افغانستان روز دوشنبه 13 اکتبر 2014 به رهبری عبدالله عبدالله رییس اجراییه درساختمان صدارت ارگ ریاست جمهوری این کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری عقاب، سرپرست وزارتخانه های این کشور درنشست امروز دوشنبه حضور داشتند و گزارش کاری شانرا به عبدالله عبدالله ارائه نمودند.

عبدالله عبدالله درنشست امروز دوشنبه تاکید کرد که سرپرست وزارتخانه ها باید با کارکرد قاطع حمایت ورضایت مردم را کسب کنند و حکومت وحدت ملی، حکومت پاسخگو به مردم می باشد.

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی گفت، ایجاد تغییرات دراوضاع افغانستان و بهبود زندگی مردم این کشور از جمله اهداف اساسی حکومت وحدت ملی می باشند.

عبدالله عبدالله از سرپرست وزارتخانه های افغانستان خواست که در جلسه هفته آینده بخشی از برنامه های شان که درحکومت پیشین عملی نشده گزارش دهند.

عبدالله از سرپرست وزارت مالیه(دارایی) این کشور نیز خواست که گزارش اش را درمورد کمبود بودجه دراین وزارتخانه را تهیه نماید.

این درحالیست که اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور افغانستان با صدور فرمانی اعلام کرد که تمام وزرا و والیان تا اعلام کابینه جدید سرپرست می باشند. قرار است درهفته های آینده کابینه جدید حکومت وحدت ملی نیز اعلام گردد

Comments are closed.