وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

آمار وحشتناک خودکشی نظامیان آمریکایی

163

در سال دو هزار و دوازده، تعداد نظامیان آمریکایی که خودکشی کردند بیش از تعداد نظامیانی بود که در میدانهای جنگ کشته شدند.براساس آمار سازمان رسیدگی به امور نظامیان سابق آمریکا، در فاصله سالهای دو هزار و پنج تا دو هزار و یازده ، بیش از چهل و نه هزار نظامی آمریکا خودکشی کردند. حضور در میدانهای جنگ آثار دردناکی را بر روح و روان این نظامیان آمریکایی می گذارد.به گزارش واحد مرکزی خبر، بررسی جدید موسسه تحقیقاتی موسوم به مرکز گزارشهای پژوهشگرانه در آمریکا نشان می دهد حدود دو میلیون نظامی آمریکایی که از جنگ عراق و افغانستان به کشورشان بازگشته اند انواع داروهای مسکن را مصرف می کنند.سازمان امور نظامیان بازنشسته آمریکایی نیز مقادیر زیادی داروی مسکن برای این افراد تهیه می کند تا آنها بتوانند با مشکلات روحی و روانی و دردهای جسمی ناشی از حضور در میدانهای جنگ کنار بیایند. درصد بالایی ازنظامیان آمریکایی که در عراق و افغانستان حضور داشته اند در وضع بسیار بدی قرار دارند. داروهای مسکنی که این افراد مصرف می کنند می تواند آنها را به وابستگی شدید به این دارو و اعتیاد آنها منجر شود.در دوازده سال گذشته میزان تجویز داروهای مسکن برای نظامیان سابق آمریکایی حدود دویست و هفتاد درصد افزایش یافته است. افزایش شمار نظامیان آمریکایی که خودکشی می کنند نیز موید همین مسئله است. در سال دو هزار و دوازده، تعداد نظامیان آمریکایی که خودکشی کردند بیش از تعداد نظامیانی بود که در میدانهای جنگ کشته شدند.براساس آمار سازمان رسیدگی به امور نظامیان سابق آمریکا، در فاصله سالهای دو هزار و پنج تا دو هزار و یازده ، بیش از چهل و نه هزار نظامی آمریکا خودکشی کردند. حضور در میدانهای جنگ آثار دردناکی را بر روح و روان این نظامیان آمریکایی می گذارد.انجمن پزشکی آمریکا اخیرا گزارشی منتشر کرد که نشان می دهد اعتیاد به داروهای مسکن و آرام بخش یکی از علل اصلی افزایش گرایش به خودکشی در میان نظامیان آمریکایی است. انواع مورفین و متادون برای تسکین مشکلات روحی و روانی و جسمی نظامیان سابق آمریکایی تجویز می شود.برخی از این داروها زمانی تجویز می شود که این نظامیان در میدانهای جنگ حضور دارند و وقتی آنها به خانه هایشان بازمی گردند به مصرف این مواد ادامه می دهند که در نهایت به اعتیاد آنها منجر می شود.سازمان رسیدگی به امور نظامیان سابق آمریکا تامین کننده اصلی این داروها است و عملا به عامل اصلی اعتیاد این نظامیان آمریکایی تبدیل شده است. مسئولان این سازمان دولتی، تجویز بیش از اندازه این داروهای آرام بخش را مشکل ساز نمی دانند اما تحقیقات گویای واقعیت دیگری است.مرگ چندین نظامی آمریکایی به علت وابستگی شدید به این داروها، موید همین واقعیت است. فعالان آمریکایی می گویند باید نظارتها بر روند تجویز این داروها بسیار افزایش یابد.نظامیان آمریکایی پس از بازگشت از میدانهای جنگی با انواع افسردگی و مشکلات روحی و روانی مواجه می شوندو این داروهای آرام بخش را پناهگاهی برای رهایی از این مشکلات روانی و همچنین مشکلات جسمی می دانند.بررسی های انجمن پزشکی آمریکا نشان می دهد آمار گرایش به مصرف مشروبات الکی و اقدامات خشونت آمیز نیز درمیان نظامیان سابق آمریکایی بسیار بالا است.فعالان آمریکایی می گویند این آمار بسیار نگران کننده است و باید به آن توجه جدی شود.در دوازده سال گذشته دو میلیون و دویست هزار نظامی آمریکایی در جنگهای عراق و افغانستان به صورت ادواری حضور داشته اند.جنگ اتفاقی بسیار وحشتناک است و طبیعی است که آثار هولناکی روی این دو میلیون و دویست هزار نفری داشته باشد که در جنگ حضور داشته اند. آنها با انواع کابوسها مواجه می شوند. آنها برای غلبه یافتن بر این کابوسها از داروهای مسکن استفاده می کنند که در نهایت به آنها معتاد می شوند.

Comments are closed.