وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

یک چهره ی منحوس

این ملک بلادیده پریشان شده است باز

هرنغمه وخوشی اش به گریان شده است باز

 

ازدست فلاکتباری این دشمن بی باک

همسایه ناپاک ماسوزان شده است باز

 

از بسکه تغافل زده ای دور زمانیم

خورشیدبه نالش زده وبریان شده است باز

 

از دشنه ای خونخوارتراوشکده ی غرب

یک چهره ی منحوس نمایان شده است باز

 

ازعشوه وافسونگری وپامال محبت

این مردم بیچاره خروشان شده است باز

 

ازدوران کجاکج یک دورسیاهی

محمل به رقص آمده وهراسان شده است باز

 

Comments are closed.