وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

یکصدمین پرواز «عقاب» مبارک باد!

147

هلاک خویشتن میخواهد آن مور

که خواهد پنجه کردن با عقابی

-سعدی-

یکصدمین پرواز با هیبت و پر صلابت نشریه «عقاب» را به همه دوستدارانش تبریک میگویم، نشریه عقاب از آوان تاسیس(1387 خورشیدی) تا اکنون دچار مشکلات زیاد بوده و اتفاقاً کمبود پرواز و بال افشانی هایش در فضای مطبوعات ناشی از مشکلات اقتصادی پرواز دهندگانش بوده است.

عقاب با همت والایش همیشه با اتکاء به ذات ذوالجلال از هیچ آفت و سد راه شدن هایش نهراسیده، واقعیت های عینی جامعه ی خویش را(هرچند اندک) باز گو نموده است.

مبرهن است که برای خاموشی صدا و پرواز های روشنگرانه ی عقاب از آدرس های مختلف برای اهداف و مقاصد گوناگون تلاش های مذبوحانه و مزیدی صورت گرفت تا آشیانه ی عقاب را خراب نموده و بال های رنگین و درخشانش را از میان بردارند، اما عقاب از بغلان به پرواز آمد و امروز مرز های افغانستان را با کمال اخلاص وپایمردی در حال پیمودن است(چراغی را که ایزد برفروزد— هر آنکس پف کند ریشش بسوزد).

امروز عقاب تنها برای بغلان نه، بلکه؛ برای افغانستان، جهان اسلام و بشریت می اندیشد.

امروز عقاب فاصله های قومی، زبانی و منطقوی را از میان برداشته و با عزم راسخ جهت بسیج نیروهای هدفمند و مسلمانان پاک طینت میکوشد.

 

امروز عقاب از درد عاید شده بالای جهان اسلام میگوید و بر تقویت روحیه ی پایداری، ایثار و مجاهدت تلاش مثمر بخرچ میدهد.

امروز عقاب خنجر تیزی به قلب غداران و فرهنگ ستیزان گشته و با بال گشاده و چنگال تیز به داد خواهی مظلومان میپردازد.

امروز عقاب با وصف مشکلاتش به نیرومند ترین هفته نامه در سطح کشور تبدیل شده که با چشمان تیزبین و پرواز بلندش سمبول آزادیخواهی و استقامت را به نمایش کشیده است.

امروز عقاب در فضای مجازی با پرتو افشانی های سکوت شکنانه ی خویش یک چشم پر ستاره گشته و رویداد های ارزشی را با زدودن پرده های ظلمت و غبار آلود دژخیمان روزگار به نمایش میگذارد.

امروز مسؤولین عقاب در صدد گشودن قفل های سرسخت واژه ی (نمیشود و نمیتوانیم) بوده، با میلاد شهد و آمیزه ی صلح، همزیستی و حقوق شهروندی در آیینه ی کشور به عقب گذاشته شده ی مان زیبا شدن خورشید را تا زایل شدن نفرت و حق تلفی از سینه های کینه توزان همراهی خواهند کرد.

(با هم صدایی ما نغمه نغمه می آیند— چنین غریب نمی مانی و نمی مانم)

مکثی بر آشیانه ی« عقاب»:

آشیانه ی عقاب(نهاد فرهنگی و اجتماعی مردم روشن ضمیر میهن) بوده که از سال 1383 بدینسو خورشید گونه به مثابه ی یک حرکت دین مدار و پاسدار ارزش های برحق و پسندیده ی یک جامعه ی ایده آل اسلامی با ترسیم یک مسیر سبز وروشن احمدی(ص) محور راهگشای جبهه ی اعتدال و برادری بوده و به آواز دلخسته ترین مردم افغانستان، فلسطین و… کشور های اسلامی گوش فرا داده، خوشی ها و روزگار نا بسامان شان را به و جود خود حس نموده است.

آشیانه ی عقاب اکنون با داشتن دو کتابخانه در بغلان و کابل بر سکوی سیراب نمودن تشنه گان مطالعه و کتاب قرار داشته و در کنار آگاهی دهی دقیق، سهم خویش را در قضایای بلند اجتماعی و سیاسی داشته است.

(در قلم جاری نشد شوری که درجان داشتم— ورنه با تو گفتنی هاي فراوان داشتم)

با تقدیم حرمت

بسم الله شریفی

موسس و رییس «عقاب» و نهاد مردم روشن ضمیر میهن»

 

Comments are closed.