وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

چهارشناگر درهرات تقدیر شدند

190

28 سنبله

چهارشناگر هراتی به خاطر راه یافتن به تیم ملی شنا کشور درولایت هرات دیروز تقدیر شدند.

عبدالقیوم جامی آمر ورزشی هرات  گفت چندی قبل مربی تیم ملی شنای افغانستان باریاست فدراسیون کشور به لایت هرات سفر کردند و پس از برگزاری یک دوره رقابت بین حدود سی تا چهل شناگر ،چهار تن آنان توانستند عضویت تیم ملی راکسب کنند.

ورزش شنا درو لایت هرات یکی از ورزش های نوپا است که عمر آن به دوسال هم نمی رسد ، باوجود آن هم هراتی ها موفق شدند تابه تیم ملی راه یابند. جمعه گل طاهری مسوول فدراسیون شنا هرات گفت، سعی خود را در رشد وتعالی این ورزش نوپا ادامه میدهیم.

تصویر تزیینی است

Comments are closed.