وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

هفته نامه (عقاب) چون ستاره ی درخشان در آسمان مطبوعات کشور می درخشد!

131

(عقاب) هفته نامه ای است که هفت سال تمام چون ستاره ی درخشان در آسمان مطبوعات کشور می درخشد و خوانندگان بی شمار دارد.

هفته نامه عقاب که زیر نظر شخصیت فرهنگی و دانشمند والا مقام کشور جناب آقای بسم الله شریفی؛ شاعر، نویسنده و قلم بدست زبر دست به همکاری تعدادی از جوانان ورزیده کشور هفته ی یکبار اقبال چاپ می یاد و ذهنیت جوانان و اهل مطالعه ی کشور را از وقایای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور آگاهی می بخشد و آنان را در روشنایی تمام مسایل حاد قرار میدهد.

اکنون افتخار یکصدمین شماره شدن عقاب نه تنها برای مؤسس(آقای بسم الله شریفی) و دست اندر کاران این نشریه وزین است، بل برای همه دانشمندان و اهل قلم افتخار آفرین است.

اینجانب سهیلا کبیر که یکی از خوانندگان وعلاقمندان این هفته نامه زیبا و پر محتوا هستم، صدمین پرواز عقاب را از عمق دل تبریک گفته و از خداوند متعال(ج) برای متصدی و دست اندرکاران آن توفیق مزید در عرصه نشرات هرچه بهتر آن خواهانم و آرزو دارم همچو عقابان بلند پرواز همیشه در فضای امن و امنیت مسؤلیت و وجیبه ی اسلامی و ملی شان را بسر برسانند.

سهیلا کبیر- روزنامه نگار-:

 

Comments are closed.