وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

هر رژیم غاصب و اشغالگر روزی از هم فرومی پاشد

151

ما مسلمانان باور و یقین قلبی داریم که هررژیم غاصب و اشغالگر روزی از هم فرومی پاشد و نه تنها از آن رژیم نام و نشانی باقی نمی ماند بلکه مایه ی عبرت برای سایر غاصبین و اشغالگران خواهد شد.

یکی از رژیم های اشغالگر امروزی؛ رژیم صیونیستی(اسرائیل)است؛ که همواره میکوشد از یکطرف ملت مسلمان و درد دیده ی فلسطین را به بهانه های متعدد زیر پا کرده شهید و مجروح سازد و از طرف دیگر اراضی فلسطینیان رابه جبر، زور و تجاوز از آن خود میسازد. رژِیم اسرائیل غاصب و حامیانش در تلاش اند تا با نحوی بتوانند مقاومت مردم مجاهد و مسلمان فلسطین را برهم زنند و بر آرمان همیشگی شان که همان برپایی یک نظام اسرائیلی می باشد دست یازند.

اما باورمندی دقیق هم ازجانب ما وهم از جانب بعضی نخبگان اسرائیل وجودارد دارد که رژیم اشغاگر وغاصب اسرائیل در آینده های نه چندان دور به زوال مواجه شدنی است. چنانچه «مانولا دافری» نویسنده اسرائیلی، علاوه براعتراف به نا امنی در اسرائیل؛ برای یهودیان بر زوال و شکست رژیم صهیونیستی تصریح کرده میگوید:

«اسرائیل آینده خود را به خطر انداخته است و مانند فردی دیوانه رفتار میکند و هیچ ابتکار عملی ندارد؛ تحجر، نا توانی و نومیدی بر همه چیز سایه افگنده است. تند بادها می وزند و ما را از جا بر می کنند؛ ما بیهوده در جا میزنیم و هیچگونه دخل وتصرفی در سرنوشت خود نداریم. همه معتقدند نمی توان کاری کرد، شکست خورده هستیم واین عاقبت ماست». همچنان«رووی ریولین» رئیس سابق کنیست(پارلمان) اسرائیل و یکی از رهبران حزب لیکود، بر این باور است که نا امیدی از رژیم غاصب صهیونیستی زیاد بوده وصهیونیست ها در تلاش اند به منظور فرار از نظام موجوده پاسپورت اروپایی تهییه کنند. «باری شمیس» که یکی از پژوهشگران ونویسندگان یهودی ساکن فلسطین اشغالی میباشد نیز درکتاب خود بنام «فروپاشی اسرائیل» به اثبات رسانیده است که رژیم صهیونیستی به علت بحران های داخلی وتکیه بر تعصب و باور های ایدئولوژیک به سوی فرو پاشی میرود.

 

 

 

 

 

Comments are closed.