وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

نماز معراج انسان است

به تحقیق که نماز انسان را از هر کار زشت وفحش دور میسازد( سوره عنکبوت آیه 45). نماز یکی از پنج بنای دین مقدس اسلام است، خداوند(ج) برتمام اهل اسلام اعم ازمرد و زن که در سن بلوغ برسند نماز را فرض گردانیده است که در اوقات معینه آن بجا بیاورند و سرتسلیم و فروتنی و شکسته نفسی خویش را به درگاه معبود یگانه (الله بزرگ) اعلام داشته و بدین وسیله احساسات درونی خویش راکه همان فطرت خداشناسی انسان میباشد در مقابل ذات الهی اظهار نموده وآنچه که نیازمندی انسان هست با قلب پر ازعشق و محبت از خالق خویش آرزومی نماید و در پیشگاه با عظمت او عرضه میدارد. پس معلوم میگردد که نماز بهترین وسیله تقرب ونزدیکی انسان نسبت به آفریننده هردو جهان و محور اصلی و نقطه مرکزی در وجود انسان بوده که تمام افکار و عمل کرد انسان ها فقط دور همین محور در حال چرخش است.

نماز سرچشمه و منبع همه خوشی ها و لذت ها در زندگی مادی و معنوی انسان ها بشمارمی رود طوریکه در همین زمینه امام جعفر صادق(ع) فرمایش بسیارظریف و زیبا دارد: “عزیزان به هر اندازه که نماز با خضوع وخشوع و با راز و نیاز و با عشق وعلاقه در محضرخداوند(ج) انجام یابد به همان اندازه در افکار انسان یعنی اخلاق انسان در اجتماع اثر خوب و مثمردارد و یا به هراندازه که نماز بی اعتناء بدون خضوع وخشوع صورت گیرد همان قدرانسان دچار دگرگونی در روند زندگی میگردد” طوریکه شاعرمی فرمائید: (نقش معکوس نگین از سجده میگردد درست = سرنوشت واژگون را راست میسازد نماز).

خداوند توانا به فریضه نماز اهمیت بسیارزیاد قایل شده که جز خداوند(ج) وپیامبرش(ص) به حقیقت واسرارو شگفتی های نماز کسی دیگرکمتر پی خواهند برد. الله(ج) در تمام عبادات تخفیف قابل ملاحظه به وجود آورده مثلآ در روزه گرفتن اگرکسی مریض ویا درسفر باشد از روزه گرفتن معاف میباشد و یا در مسله حج درصورت استطاعت پولی حج بالای انسان فرض میگردد، و بسا مسایل دیگر اما یگانه عبادتی که انجام دادن آن در هر شرایط بالای انسان واجب است فریضه نماز است. مثلآ اگر کسی نماز ایستاده بجا آورده نمی تواند باید بنشیند واگر نشسته نمی تواند به پهلو بخواند واگر به پهلو نمی تواند نماز خود را به حالت اشاره ادا کند. در هر صورت باید این فریضه الهی انجام یاید. پس معلوم میگردد که نماز دارای فضیلت بیشتر و اسرار و حکمت فوق العاده بوده که نقش بسیار به سزایی در روند زندگی مادی ومعنوی انسان دارد. عزیزانیکه غفلت در ادای نماز دارند با خود محاسبه کنند که دریک روز چند رکعت و در هفته چند رکعت و بلاخره درماه و سال چند رکعت درصورت عدم خواندن نماز قرضدار میگردند. پس ای پدران و مادران گرانقدر! تکلیف و فریضه شرعی دارید که در خانواده های شریف خویش به پسران و دختران تان که به سن تکلیف وبلوغ رسیده اند آنهارا با زبان خوش و محبت آمیز به نماز خواندن و بسا مسایل اخلاقی و اجتماعی تشویق نمایید تا باشد که یک جامعه سالم داشته باشیم .

به سخنان ازحضرت علی (ع) توجه نمائید:( نماز بهترین وسیله تقرب پرهیزگارانست حج وجهاد ناتوانان است؛ نمازچشمه جوشان معرفت است و راز هستی آدمیت است؛ نماز آرامش امروز و آسایش فرداست؛ نمازکاملترین پاسخ به عالیترین نیاز های انسانست).

شاعر شرین سخن حافظ شیرازی چه خوش گفت:(خوشا نمازو نیاز کسی که از اثر صدق– به آب دیده و خون جگر طهارت کرد).                               سید ادریس منور

 

انگیزه جوانی

قافله ای که خطرات راه راچندان مدنظرنمیگیرد، سودای رامی کند که برایش سود و زیان اهمیت خاصی ندارد، ورشکستگی روزگارخنجری پرگزند برایش تعریف است.

در این دوران سکوت شاید به خواب رفته است و خندها بیهوده زمزمه گردش آمیز دارد،کلمات آشنا آمیز بیشترتکرارمیشود گاهی اوقات شکستن قلب دیگران برایش نوشیدن گیلاس آب است، ازگیلم خودپای درازکردن زیاد به وقوع میپوندد درکشمش ها از احساسات فراوان کارگرفته میشود پیشرفت راناگهانی شمرده و به تصادفات زیادتر اهمیت میدهد.

ضرب المثل آب نادیده موزه کشیدن خطاست جای فکاهی رامیگیرد اصلا قلمروی برای خود انتخاب نمیکند زیرا که طوفان است وطوفان که وزید کوچه و پس کوچه ندارد، این که زمان چگونه میگذرد درموردش فکرنمیکند موقع راغنیمت شمرده وسوسه هارا فریب میداند، به چشمان که ازاین دوران به سرآمده نظرلطف ندارد، خلاصه به من چه و بتوچه کتاب است که شاید هرصحفه اش ازهمین کلمات مایوس کننده نوشته شده، میدانید توهین آمیزترین جمله دراین کتاب هرچه که بادا باداست که ازنظربیشترین کسان اهمیت خاص دارد بلاخره به من چه جمع بتوچه تقسیم هرچه که باداباد مساوی میشود به گذشته را صلوات آینده راهرچه که باداباد.

عبدالمقسط(مرجو)

 

 

 

Comments are closed.