وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

نقش‌های ماندگار

143

روزنامه‌ها، خبر، باز بمب و انتحار

کوچه‌های کابل و بلخ و شهر قندهار

مادری دویده است سمت در به جستجو

کودکان من کجا! غرق بازی و شکار!

آسمان چقدر زود،‌ رنگ و روش می‌پرد

آسمان چقدر زود گشته است بی‌قرار!

شب و صبح بر دلش، بخیه های غم زده است

شوهری که رفته است روی مین و انفجار

سوزن‌اش به روی گل، ‌برگ های سبز و زرد

می‌زند تمام شب نقش‌های ماندگار

آن کنار آهویی جست و خیز می‌زند

یک طرف درخت و گل، دست زن و عشق و کار

صبحدم رسید و او تازه خواب می‌رود

صبح روی دستهای او گشته است آشکار

زندگی دوباره باز شور و شر گرفته است

در درون رگ‌رگ‌اش عشق می‌شود دچار

دختری درون دشت، مادری به کوچه‌ها

نان و تکری‌ای به سر، بوی نان و کار و بار

کودکی که می‌دود سمت سبز زندگی

کودکی که می‌خرد یک سبد پر از انار

باز هم خدای من، ‌در بهاری از امید

می‌کشد جوانه‌ا ی روی دست یک چنار

زینب بیات

Comments are closed.