وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

مردم بغلان از ایجادحکومت وحدت ملی استقبال کردند

141

مردم ولایت بغلان امضأ توافقنامه ایجادحکومت وحدت ملی میان دوکاندید و اعلام نتایج را گام ارزشمند درتحکیم وحدت ملی و روند بازسازی و نوسازی تلقی میدارند.

محمد ناصر فرهمند رییس موسسه تربیه معلم ولایت بغلان ضمن ابراز خرسندی از امضای این توافقنامه و ایجاد حکومت وحدت ملی از آن به حیث نقطه پایان نا امنی و مرفوع شدن مشکلات وگذار کشور از نا امنی به سوی ثبات و امنیت دایمی یادکرد.

قوماندان کریم خیرخواه یکی از شخصیت های جهادی ولسوالی تاله و برفک اعلام نتایج وانتخاب زعیم سیاسی کشور رانه تنها خواست وی بلکه خواست تمامی مردم افغانستان دانسته ،وی این توافقنامه حکومت وحدت ملی و اعلام نتایج انتخابات مشت کوبنده بردهان دشمنان صلح و امنیت و پیشرفت روند بازسازی مردم افغانستان خواند.

وی افزود: با درنظر داشت مشکلات فراوان مردم که ناشی از فساد اداری است از زعیم آینده کشور و رییس اجرائیه جدید میخواهم تا توجه جدی را درریشه کن ساختن فساد اداری نمایند.

Comments are closed.