وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

مردم افغانستان؛ مردم دیروز نیست

165

این یک حقیقت مسلم است که عدم پختگی سیاسی مردم افغانستان وتلاش های منظم دشمنان این کشور در پهلوی بی برنامه گی های دولتمردان سبب این بحرانات در عرصه های مختلف شده است؛ اما مردم افغانستان باید از کنار قضایا سهل انگارانه نگذرند و باید با عزم قاطع مسیر را به نفع کشور و مردم شان تغییر دهند و الا مسوولیت های ایمانی و وجدانی خویش را در حقیقت ادا ننموده اند.

بدون تردید امروز ملت افغانستان با درنظرداشت مهاجرت های گذشته و مسافرت های پیهم ومداوم به اقصی نقاط جهان ملت دیروز نیست، ملتی نیست که به دهل هرکس برقصد و امیال و اهداف نا مطلوب و نا معقول افراد و کشور های مغرض را ندانسته و به آن تن در دهد.

امروز ملت ما با روح ابتکار خواهان دگرگونی وتغییر مثبت در زندگی شان میباشند ونمیگذارند که دیگر افراد استفاده جو، فرصت طلب و عمال خارجی به بهانه های گوناگون و به عناوین مختلف دست آورد های این ملت را به باد فنا دهد.

رفتن به سوی مکاتب و دانشگاه ها، ریختن رای به صندوق های انتخاباتی، مشارکت مردم در امور مختلف کشور داری، افزایش کمی و کیفی رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری، ایجاد نهاد های فرهنگی و مدنی، چاپ هزاران عنوان کتاب و نشریه و صدها دست آورد دیگر این ملت و این نظام تازه بپا ایستاده نمایانگر این مطلب است که مردم افغانستان با روحیه آزاد میخواهند فضای کشور را درحال بهبود یافته و با امکانات ناچیز که دارند با جهانیان که اهداف غرض آلود ندارند کنار آیند و از داشته های همه پسند آنها که متقضی جامعه ما باشد استفاده اعضمی نمایند.

آنچه که قابل دقت است اینست که هنوز بعضی از کشور ها به ویژه پاکستان و درین اواخر قطر به این آگاهی وظرافت بینی که درمیان ملت ما ایجاد شده به بی اعتنایی برخورد می نمایند و هنوزهم میخواهند همه هست و بود ما را مثل گذشته ها به تاراج ببرند و از ما یک ملت فقیر دست نگر و کم ظرفیت بسازند تا همیشه درهمه قضایا پاکستان و… را به عنوان حاکم اصلی این کشور و مردم بداینم؛ اما کور خوانده اند و نمیدانند که ما ملت دیروز نیستیم امروز هرفرد افغانستان (آنانیکه به منافع این کشور دقیق می نگرند) به این حدی از آگاهی سیاسی رسیده اند که دوست را از دشمن تفکیک نمایند و نگذارند که کشورهای منفعت طلب از این کشور و ملت شریف و مجاهدش بهره برداری نمایند. امروز دولت و مردم افغانستان درک نموده است که پاکستان و باداران غربی شان در افغانستان خواهان یک نظام دست نشانده خودش است تا به میل آنها حرکت نموده و اهداف منطقه یی آنها را پیاده نماید اما به یقین باید گفت که پاکستان و یا هرکشور دیگر که به چشم حقارت این ملت بزرگ و تاریخ ساز را ببیند خودش حقیر و رسوای دنیا خواهد شد و این ملت در طول تاریخ قهرمانی های خود را به جهانیان به اثبات رسانیده است و انشاءالله قهرمان باقی خواهد ماند. اما افسوس به حال کشور هاییکه از آزاد منشی این ملت راد پرور آگاهی ندارند و یا حقیقت را با پرده ها میپوشانند و چشم طمع نا بجا به این مرزو بوم دارند. بنابر این افسوس و حسرت مردم افغانستان در این است که چرا سردمداران کشور نتوانستند از این همه امکانات سرازیر شده استفاده درست، معقول وبجا نمایند، و چرا نتوانستند با یک روحیه تفاهم و همدلی در کنار یکدیگر باشند و بر دهن دشمنان اسلام و افغانستان یک مشت کوبنده شوند و نگذارند هر کشور از هر دریچه ی نا مطلوب به سرنوشت افغانستان بازی کند.

Comments are closed.