وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

مایه نفرین

148

به درد عاشقی ای دل اگر مصاب شوی

به بام مهر و محبت تو راهیاب شوی

لب سکوت به دندان چو غنچه گر گیری

مثال بوی خوش هر گل گلاب شوی

ز غیبت و عمل زشت و عیب جویی ها

پسند خلق نگردی گر آفتاب شوی

شب سیاه تو گردد چو روز نورانی

اگر چو زرده خورشید در شتاب شوی

مرا ز گردش ایام داغ هاست به دل

زمانه کاش تو هم مثل من خراب شوی

شبی به محفل خوبان کمی شکسته بیا

که تا به هر چه سوالی بود جواب شوی

همای بخت و سعادت ترا شود رهبر

به پایه داری اگر مرد ره حساب شوی

بگو به تیر نگاهت بس است خونریزی

وگر نه آه من ات میرسد کباب شوی

اگر به درد دل من نمیرسی از ناز

به روز به غصه و شب ها در اضطراب شوی

” ثنا ” پی شکستن دل ها مشو ز بی رحمی

وگر نه مایه نفرین شیخ و شاب شوی

lمحمد اسحق ثنا

 

Comments are closed.