وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

ماه صیام و فضایل ذکر الله(ج)

173

ماه صیام ماه پر فضیلت و با برکتی است که از قدوم مبارک آن همه ی دروازه های خوبی و رحمت دارین بروی مومنان باز بوده و گناهان کبیره وصغیره آدمی به برکت توبه، ذکر و اطاعت درین ماه بزرگ بخشیده شده و روزه داشتن ماه رمضان به عنوان رکن سوم و از مکملات ایمان و متممات اسلام به شمار میرود که بر امت اسلام فرض شده و عیادتی است که بر هر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم و صحتمند مرد و زن در سال دوم هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه فرض گردیده است؛ ماه خیر، فلاح، رحمت، برکت و ماه نزول قرآنکریم و برکات الهی است که نمی توان آن همه خوبی ها و فضایلش را در چند سطر بیان کرد.

بناءً بر همه ی مسلمانان و امت مسلمه است تا در این ایام خجسته و متبرک به طاعت و عبادت ذکر الله(ج) پرداخته و از فیوضات آن مستفید شوند. در حدیث شریف آمده است هر که در ماه صیام این چهار چیز را بدست اورد خیر دین و دنیا را یابد و این چهار چیز عبارت اند از: زبانی که در ذکر مشغول باشد؛ آن دل که در شکر مشغول باشد؛ آن بدن که گرسنگی، تشنگی و مشقت را تحمل نموده باشد. هیچ چیز از ذکر الله(ج) افضل نیست چنانکه در قرآنکریم نیز آمده است(هر آیینه یاد کردن خدا بزرگترین است). بنابر این کسانیکه درین ماه پر فضیلت به ذکر الله و به طاعت و عبادت می پردازند و سر بندگی و عذر و نیاز را به درگاه رب العزت فرو میاورند خداوند کریم به برکت این ماه قیام لیل همه ی ذکر و اوراد آنان را قبول و مقبول میگرداند.

اما با تاسف باید گفت هستند کسانی که درین ماه طاعت و عبادت دست به کشتار هموطنان روزه دار شان زده و با اجرای عمل زشت که شنیع ترین عمل است هم خود را مستوجب دوزخ نموده و هم ده ها هموطن بی گناه ما را که برای پیدا کردن یک لقمه نان در بازار مصروف کار اند را به شهادت میرسانند این در حالیست که اسلام و قرآن قتل نفس را حرام دانسته و کشتن یک انسان بی گناه را خداوند معادل به کشتن همه ی جهان و موجود عالم دانسته است. ارشاد نبی کریم است که دنیا و هوا و هوس دنیا ملعون است و هر چه در دنیا است همه ملعون است و از رحمت الله دور است بجز ذکر الله و هر آن چیزیکه قریب آن باشد.

لهذا خوشبخت کسانی اند که در این ماه بزرگ مشغول ذکر و اطاعت بوده و دست اخوت و مروت و شفقت را بر یکدیگر دراز نموده و مطابق به هدایت خدای بزرگ اندوه یک برادر مسلمان شان را غم و اندوه خود میدانند. محمد نسیم عزیزی

 

Comments are closed.