وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

فعالیت سه صد فابریکه تولیدی متوقف شده است

61

28 سنبله

به گزارش عقاب به نقل از باختر، رئیس اتحادیه سراسری صنایع افغانستان می گوید که از یکهزارو هشتاد فابریکه تولیدی، سه صد فابریکه آن بسته گردیده است.

به گزارش آژانس باختر، بسته شدن سه صد فابریکه، بیکاری چهل هزار کارگر را درپی دارد وبه تعبیر دیگر ، چهل هزار نفر که هر کدام نان آور خانواده های خود بودند، به لشکر بیکاران پیوسته اند.

به باور شیرباز کمین زاده، وضعیت گنگ ونامعلوم سیاسی سبب گردیده است که معاملات اقتصادی به رکود بروند وتجاز وسرمایه گذار منتظر آینده باشند.

به هر صورت دوام چانه زنی های نامزدان وطولانی شدن روند انتخابات را رئیس اتحادیه سراسری صنایع افغانستان عامل اساسی این نامیمونی میداند ومطرح کرده است هرگاه این وضعیت ادامه یابد مشکلات اقتصادی از حد اداره کردن خواهد گذاشت.

Comments are closed.