وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

(عقاب)؛ هفته نامه ای که در جوش کمرنگی فرهنگ، نقش شایانی ایفاء میکند

14

در سرزمین گهر بار ما( خراسان پرافتخار دیروز و افغانستان پرجنجال امروز)، هر کارکرد و فعالیتی مثبت و سازنده دیرینه ی درخشانی دارد، مگر دریغا که این همه کار انسانی را یادش باقیست و نامش به یادگار مانده است و بس.

هر که را بینی یادی از گذشته میکند و همه بوی صداقت، راستی، ایمانداری و… را به مشام والای انسانی و معنوی ات میرساند، دقایقی در بحر پرطلاطم خیالها غرق میگردی و آرزوی بودن و زیستن در آن آوان را میکنی و بخود میگویی:( ای کاش اهل خراسان با خرد، غیور و با عفت میبودم نه از افغانستان امروز).

علاقه به خواندن و باسواد بودن یکی از صفت های پر ارزش مردم این مرزو بوم بوده است و برای رسیدن به این قله ی کامیابی از بکار برد هیچ وسیله ای دریغ نمی ورزیدند. در عصر امروز یکی از بهترین راه های رسیدن به این هدف انسانی سروکار داشتن به مطبوعات است تا از مزایای دست یافتن به ارزش های زندگی مستفید شده و از گزند که در کمین است اطلاع یافته و در حذر باشیم.

در پلوی یک تعداد دیگر وسایل مطبوعاتی که گفتار و پند نیکوی اسلامی و انسانی دارند، همانا هفته نامه(عقاب) به ابتکار برادر جوان، برومند و رجاوند(بسم الله شریفی) و همکاری آینده سازان دیگر این سرزمین، در راستای همکاری و تعاون در تقوی، تفکر والا، تعلم و… نقش بسزای داشته و دارد. به همین ملحوظ جا دارد صدمین شماره ی این هفته نامه را به موسس(بسم الله شریفی) و یاران پرکارش تبریک گفته در ضمن موفقیت ایشان، آرزوی چرخش و پیشرفت اش را تا هزاران شماره نماییم. به امید یک سرزمین بِه نام، دور از تقلب و بی عدالتی.

الحاج مولوی سید اشرف هاشمی حق ظن:

Comments are closed.