وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شفقت و مهربانی پیامبر بزرگوار اسلام نسبت به پسرش

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه در بارۀ شفقت پیامبرعلیه السلام با پسرش ابراهیم میگوید: هیچ کسی را مهربانتر با خانواده اش نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم ندیده ام، ابراهیم در روستای اطراف مدینه در حالت شیرخوارگی بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم به آنجا می رفت و ما نیز همرایش بودیم، وی وارد خانه می شد “ابراهیم را” می بوسید و برمی گشت.

هیچ کسی در هر مقامی که باشد ادعاء کرده نمیتواند که بگوید نسبت به رسول الله ص مصروفیت کاری وی زیاد است، ولی با آنهم کارهایش مانع این نمی شد که حقوق، محبت و نرمش با ابراهیم وسایر اطفال دور و برش را، اداء نکند.

 

 

Comments are closed.