وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

سفر

 

باز سفر آغاز شد

و این بار در رهگذرمان

غم و درد

رنج و حسادت

همراه مان شده است.

میدانند که:

ضمیر مان بیدار است

و مسیر مان دشوار.

اما با آنهم

نا خلفان روزگار

کینه توزانه

رهایمان نمیکنند.

 

کریم الله حسینی

Comments are closed.