وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

زندگی 48 میلیون شهروند آمریکایی زیر خط فقر

123

آمارها نشان می دهد تعداد فقرا در آمریکا به چهل و هشت میلیون نفر رسیده است و از هر پانزده نفر نیز یک نفر زیر خط فقر زندگی می کند.
به گزارش شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی ؛ آمارهای مرکز آمار آمریکا نشان می دهد از هر پانزده نفر در آمریکا یک نفر زیر خط فقر زندگی می کند و دولت آمریکا با توجه به سیاست های ریاضت اقتصادی که دولت در خصوص برنامه کمک ها و مراقبت های بهداشتی اعمال می کند قادر نیست اوضاع آوارگان و فقرای این کشور را بهبود بخشد. جوزف خولی خبرنگار این شبکه در آمریکا در گزارشی در این باره با اشاره به یکی از فقرای آواره در واشنگتن که به ناچار باید هر شب را در یکی از پارک های واشنگتن بگذراند گفت: وی به سبب فقر که چندسالی است با آن روبرو شده است جایی برای پناه بردن به آنجا ندارد. کمک هایی که از جمعیت های خیریه یا مقامات دولتی دریافت می کند برای پرداخت اجاره بهای منزل هر چن کوچک کافی نیست.

این فقیر آمریکایی می گوید: دولت فدرال باید تلاش کند فقرا و آوارگان را از خیابان ها جمع کند. در ادامه گزارش آمده است: مشکل فقر در محله های فقیرنشین آمریکا بسیار بغرنج شده است که این امر هزینه حکومت های محلی را با توجه به سیاست ریاضت اقتصادی دولت فدرال آمریکا افزایش می دهد. خبرنگار ادامه داد: فقرای آمریکا تمایل دارند در اماکن مشخصی تجمع کنند به گونه ای که به یک جامعه کوچک تبدیل شده اند و این اماکن با مشکلات مشخصی روبرو می شوند که از جمله آنها می توان به افزایش میانگین جرم و جنایت و پایین بودن سطح مراقبت های بهداشتی و درمانی و فقدان فرصت های شغلی و آموزش اشاره کرد.
وی افزود: تحقیقات نشان می دهد تعداد آمریکایی هایی که در مناطق فقیرنشین زندگی می کنند در ده سال گذشته به میزان یک سوم افزایش یافته است. آمارها حاکی از آن است که چهل و هشت میلیون آمریکایی از جمله فقیرترین افراد در آمریکا به شمار می روند و دولت قادر به بهبود اوضاع اجتماعی آنها نیست و این در حالیست که تعداد آنها سال به سال در حال افزایش است.

(شبکه اطلاع رسانی).

 

 

Comments are closed.