وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

رمضان ماه نبرد و سعی و تلاش در راه خدا(ج)

برخی با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان جامه تنبلی و بیهودگی بر تن نهاده گمان می‌برند که رمضان یعنی از راستای زندگی در آمدن و در بستر خواب و بیهودگی لمیدن! اما مسلمان واقعی که درس زندگی را از دانشگاه رسول اکرم -ص- می‌آموزد همواره در پی دریافت حقائق از آن أسوه رستگاری است.

با مروری گذرا بر تاریخ اسلامی در می‌یابیم که بزرگترین تحولّات تاریخی و بزرگترین برنامه‌ای دعوتی پیامبر اکرم -ص – در رمضان صورت گرفته است.

قرآن کریم راهگشای هدایت و برنامه زندگی  و اساسنامه دولت اسلامی وحکومت عدل الهی در این ماه مبارک به بشریت هدیه داده شد.

ترجمه: (ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن برای هدایت ورستگاری مردم با أدله روشن برای راهنمائی وجدائی حق از باطل نازل شده است).

ماه رمضان ماه صداقت زمین وآسمان بود، پرتو پرنور سعادت آسمانی بر زمین وزمینیان.

در این ماه بود که زوزه شمشیر در مقابل غرّش ایمان سر خم کرد وبرای همیشه تاریخ بشریت شاهد وگواه آن شد که آهن پاره ها را توان مقابله با ایمان نیست!

آری! معرکه بدر…

غزوه بدر که معرکه ثبات اسلام ودرهم شکستن کفر وجهالت بود ثمره رمضان است، «بدر» در تاریخ اسلامی یعنی میدان تاریخ ساز… میدانی که در پهنای آن دو راه بیشتر نبود، یا پیروزی اسلام بر کفر که آن بسیار ناممکن نمودار بود ویا درهم شکستن پایه های ضعیف مسلمانان وپیروزی جهالت وظلمت بر نور که میدان معرکه چنین نمایان می کرد.

اما خواست پروردگار بود که313 مسلمان چوب وچماق بدست بر بیش از هزار مرد جنگی مسلح به مدرنترین اسلحه های زمانه خویش سوار بر اسبهای نیرومند جنگی، غالب آیند وخورشید تابان ایمان بر تاریکیها پیروز گردد.

در اینجا بر مهمترین غزوه های پیامبر -ص – که در طول 13 سال حکومت اسلامی مدینه در زمان پیامبر اکرم -ص – رخ داد و بر برخی از بارزترین جنگهای تاریخ اسلامی اشاره می کنیم تا عاشقان زندگی آن بزرگمرد نبوت به کتابهای سیره وتاریخ اسلام  رجوع کرده از نزدیک نظاره گر واقعیتها و تفاصیل تاریخی این حقائق زیبا وشیرین باشند، حقائقی که در مؤمنان روح از خود گذشتگی و فداکاری می دمد.

— سریه سیف البحر تاریخ نبرد جمعه/ رمضان سال اول هجری  فرمانده لشکر اسلام حمزه فرزند عبدالمطلب عموی پیامبر اکرم و فرمانده لشکر کفر أبوجهل تعداد نیروهای اسلام 30 مجاهد سواره تعداد نیروی کفر300 مرد جنگی و نتیجه نبردجنگی صورت نگرفت ومسلمانان به نیروهای دشمن فهماندند که همیشه آمادگی مقابله دارند.

-غزوه بدر کبری تاریخ نبرد جمعه/ 17 رمضان سال دوم هجری و فرمانده لشکر اسلام پیامبر اکرم و فرمانده لشکر کفر أبو جهل تعداد نیروهای اسلام 313 نفر بدون اسلحه وآمادگی و تعداد نیروی کفر1000 مرد جنگی با اسلحه کامل و نتیجه نبرد پیروزی لشکر اسلامی. مسلمانان22 شهید دادند در حالیکه از کافران 70 نفر بهلاکت رسید و70 نفر اسیر شد وبقیه پا به فرار گذاشتند

سریه عمیربن العدی در رمضان سال دوم هجری  که عمیر خواهرش را که مردم را بر علیه مسلمانان بر می انگیخت  بهلاکت رسانید.

سریه أم قرفه رمضان سال ششم هجری فرمانده لشکر اسلام ابوبکر صدیق یار غار پیامبر اکرم  و فرمانده لشکر کفر أم قرفه قبیله بنو قزاره با تبلیغات أم قرفه بر کاروان تجارتی زید بن حارثه حمله ور شده کاروان را ربودند، پیامبر اکرم گروهی را به رهبری ابوبکر صدیق برای نجات کاروان فرستادند که در این درگیری ام قرفه ودخترش وبرخی دیگر به اسارت مسلمانان در آمده، بقیه فرار کردند.

سریه المیفعه در رمضان سال هفتم هجری فرمانده لشکر اسلام غالب بن عبدالله درگیری بین مسلمانان ومردم میفعه که در ضمن تحالف با یهودیان خیبر بودند صورت پذیرفت.

غزوه فتح مکه 10/ رمضان سال هشتم هجری فرمانده لشکر اسلام  پیامبر اکرم و  فرمانده لشکر کفر  قریش مکه.  در نتیجه این نبرد مکه به وسیله مسلمانان فتح شد در این حادثه تاریخ ساز فقط دو تن از مسلمانان شهید شدند و12 نفر از مشرکان بهلاکت رسیدند وشهر در دست مسلمانان افتاد.

فتح أندلس (اسپانیای امروزی) در 28 رمضان /سال 92 هجری. فرمانده اسلام طارق بن زیاد و فرمانده لشکر کفر لوزریق در این نبرد اسپانیا دروازه اروپا به سیطره لشکر اسلام در آمد ونیروهای اسلامی توانستند پس ازآن سینه دریا را شکافته تا فرانسه به پیش روند.

جنگ زلاقه روز جمعه 25/ رمضان479هـ  به فرماندهی یوسف بن تاشقین. در این نبرد بیش از 80 هزار مرد جنگی لشکر مسیحیان شکست چشم گیری خورد و پا به فرار گذاشت. جنگ عین جالوت در روز جمعه 15/ رمضان658 هـ فرمانده مسلمانان سلطان قطز ( نوه خوارزمشاه، خواهر زاده سلطان جلال الدین خوارزمی) و لشکر کفر  مغولیان وحشی که سالها دنیای اسلام را در زیر تاخت وتاز خود به تاراج برده بودند، بغداد ودمشق پایتختهای جهان اسلام جولانگاه اسبان چنگیز خان مغول شده بود در جنگ نابرابرانه عین جالوت پوزه شان برای همیشه به زمین مالیده شد وکمرشان درهم شکست.

 

Comments are closed.