وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

دشمنان اسلام از حجاب ما وحشت دارند!

بدون شک ریشه ی بسیاری ازانحرافات اخلاقی ودینی نسل جوان وحتی زنان بزرگسال درشرائط موجود از عدم رعایت احکام وقوانین اسلامی به خصوص حجاب اسلامی است. عدم رعایت حجاب اسلامی در شرائط کنونی بیماری مهلکی گشته که دیر یا زود این جامعه ی اسلامی را در گودال فلاکت بار بدبختی و دوری از اسلام می کشاند. تمایلات منحرفانه ی انسان درحالتی به اوج خود میرسد که خواهران ما ملبس به لباس اسلامی نباشند ویا لباسی را به تن داشته باشند که مغایر ارزش های یک جامعه ی اسلامی باشد. ترویج رسوم وعنعنات غربیان توسط عمال شان (بعضی تلویزیون ها، رادیوها ونشرات چاپی وانترنیتی که درخدمت شان قراردارد) از یکطرف و ازسوی دیگر نا آگاهی نسل جوان اعم از دختر و پسر از آیین و احکام انسان ساز اسلام سبب شده است که افغانستان با آنکه خویش را یک کشور اسلامی قلمداد میکند آهسته آهسته به جانب بی حجابی، فساد، فحشاء وبی بندوباری سوق داده شود.

حقیقتأ امروز یکعده از مردان و زنان هوس ران با استفاده از نام های دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، جامعه ی مدنی و…میخواهند این حایل را از میان بردارند و خود را در خدمت کثیفترین مقاصد خویش قرار دهند. مردان که فقط به نام مسلمان اند حرص میورزند تا زنانی را که ملبس به رسوم وعادات اروپائیان و غربیان اند مورد چشم چرانی و کامجوئی خود قرار دهند و با استفاده از آنها این جامعه ی اسلامی را به انحرافات اخلاقی بکشانند. پس آنچنانیکه اصلاح سازی از ضروری ترین ومهمترین تعالیم دین است که بصورت فردی و جمعی تبیین شده و گستره و قلمرو آن همه امور را در بر میگیرد، باید همه خواهران و برادران مسلمان دست به دست هم دهیم تا با طرق مختلف بتوانیم به جوانان و نوجوانان شیفته ی فرهنگ دیگران تفهیم کنیم که این وضعیت موجود ه ی شما را اسلام نمی پذیرد و حتی پیامبر اسلام(ص) فرموده است: (زنانی که لباس پوشیده اند ولی برهنه اند بوی جنت به آنها حرام است). آیا واقعأ این لباس را که بعضی خواهران با استفاده ازدیدن سریال ها به عنوان مٌد روز – همه روزه- به تن میکنند این همان لباسی نیست که پیامبر (ص) پوشنده ای آنرا برهنه خوانده است؟ بنابر این باید گفت بعضی از لباس های که خواهران مسلمان ما به تن میکنند بخاطر عفت و ستر آنها نبوده فقط از جهت تمایل به نسل جوانمرد ها میباشد. درحقیقت پوشیدن این نوع لباس ها مذموم بوده و صرف نمایانگر پیروی از رسوم غیر مسلمانان است و بس.

 

خواهرم این بد حجابی خاری است

شخصیت هم نیست بیماری است

 

خواهرم این عشوه و نازو ریا

ای دریغ از عفت و یک جو حیا

 

نازو عشوه جلوه ای حیوانی است

قلب مولا خون از این نادانی است

بنابر این در اینجا میخواهم پیام خانم برگیت(جمیله) یکی از مسلمان شدگان هامبورک را حضورتان تقدیم نمایم:

(ای خواهران عزیز! بدانید که دشمنان اسلام از حجاب ما زنان مسلمان وحشت دارند و حجاب سبب میشود که دنیا به لرزه آید؛ زیرا تمامی تبلیغات که برضد ما و شما صاحبان حجاب میشود ناشی از وحشتی است که دنیای فاسد غرب از لباس اسلامی شما در قلب اروپا و امریکا دارد.

ای خوهران! دنیای غرب به سقوط اخلاقی رسیده و هیچ تعلیمی از جهت اخلاقی انسانی برای شما ندارد. فرهنگ غربی که داعیه دار آزادی زن است تنها متشکل از برهنگی و بی بندو باری به گونه حیوانی است و هیچ چیز جز دروغ، خیانت، زنا، ازهم پاشیدگی خانواده و… برای شما به ارمغان نخواهد آورد. مقاوم باشید و از کشور اسلامی، مرکز دنیای اسلام بسازید، قدر زنده گی در زیر پرچم جمهوری اسلامی(اسلامی واقعی) را بدانید. زندگی در کشور اسلامی آرزوی ماست و کمک به نظام اسلامی وظیفه ی هر مسلمان است).

عفت، عفاف و رعایت حجاب اسلامی از جمله صفات و ارزش های پسندیده ی اخلاقی در جامعه بشری است که خداوند(ج)، انبیا(ع)، صلحاء و… بدان تاکید فروان داشته و در متون دینی بار ها به آن توجه و تاکید شده است.

تردیدی وجود ندارد جامعه ی که عفت، پاکدامنی و حجاب اسلامی را نصب العین خویش قرار دهد به ارزش های والای الهی و انسانی رسیده و از مشکلات انحرافات، فساد اخلاقی و بی عفتی ایمن خواهد ماند.

محسن فتاحی در کتاب (عفاف در گستره زندگی) مینویسد:( علمای اخلاق مجموع فضایل نفس را در چهار چیز می شناسند« حکمت، عفت، شجاعت و عدالت» و معنای لغوی عفت عبارت است از:«عفت یک حالت نفسانی است که باعث جلوگیری غلبه شهوت میشود و آن را مهار میکند و شخص با عفت آن را با ممارست و تمرین به دست می آورد».

خواهرم!

(از عفت و طهارت و پاکی و روشنی— دایم وجود خویش اندر حصار دار).

بسم الله شریفی

 

Comments are closed.