وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

حس چشم های قشنگ

از حس چشم های قشنگ تو نیشه ام

معتاد خواب ها وخیالت همیشه ام

با دست های باد سلامی به تو دهم

آنگاه که میدوی به نفس های گوشه ام

حرفم غزل شده به سراغ تو آمده

مهمان نو! بهر تو آواز پیشه ام

در کنج سینه ام به نفس های آرزو

حرف های وصف ریخت به حلقوم شیشه ام

اعصاب ورشته های من آهنگ می نواخت

بر خاطرات سبز تو ای قلب وریشه ام

 

کامله کیهان

Comments are closed.