وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

جنگ بر سر آب در قرن بیست و یک

دانشمندان در پیش بینی وحشتناکی در خصوص وخامت شدید شرایط زندگی روی کره زمین اعلام کرده اند طی دهه‌هـای آینده جنگهای واقعی بر سر آب شیرین رخ خواهد داد.به خاطر افزایش دمای هوا و رطوبت بیش از حد بعضی مناطق جهان به قدری خشک خواهند شد که حتی بیرون رفتن از خانه هم موجب مرگ انسانها میشود.

به گزارش انصار به نقل از رسانه‌هـا، دانشمندان در پیش بینی وحشتناکی در خصوص وخامت شدید شرایط زندگی روی کره زمین اعلـام کرده اند طی دهه‌هـای آینده جنگهای واقعی بر سر آب شیرین رخ خواهد داد. به نوشته پایگاه انترنتی روسی تله پورت علت این مساله تغییرات جهانی آب و هوا خواهد بود. علـاوه براین کارشناسان افزایش تلفات ناشی از خشکسالی، سیل، آتش سوزیهای جنگلی، بیماری‌هـای همه گیر و گرسنگی را در قرن بیست و یک پیش بینی میکنند.

این مطالب در گزارش سالـانه گروهی از کارشناسان بین المللی قید شده که مشغول بررسی تغییرات آب و هوایی هستند و قرار است بهار سال آینده به اطلـاع عمومـ برسد. بر اساس اطلـاعاتی که به دست رسانه‌هـای امریکایی افتاده محققان اعلام کرده اند مناطق فقیر و کشورهای فاقد امکان مقابله مستقل با تغییرات زیست محیطی ناشی از گرمایش جهانی بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. به گفته آنها به خاطر افزایش دمای هوا و رطوبت بیش از حد بعضی مناطق جهان به قدری خشک خواهند شد که حتی بیرون رفتن از خانه همـ موجب انسانها مرگ میشود. علـاوه براین افزایش تعداد موارد فجایع طبیعی کاهش نرخ رشد اقتصادی و نابودی زیربنا‌هـا را در بر خواهد داشت و در ادامه مناقشه‌هـایی بر سر آب آشامیدنی رخ خواهد داد.

 

 

Comments are closed.