وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

بی عدالتی ها در بغلان مرکزی بیداد میکند

124

به همگان معلوم است که بغلان مرکزی تا چند سال قبل مرکز ولایت بغلان بود و سال ها قبل از آن چهار ولایت شمالشرق از آنجا رهبری و مدیریت میشد، اما با کمال تاسف و درد فراوان که یکتعداد افراد معلوم الحال بغلان فروش با گرفتن پول و تنظیم روابط سیاسی مرکز این ولایت را به شهر پلخمری انتقال دادند و از آن زمان تا اکنون بغلان مرکزی و بغلانی ها مورد بی مهری حکومت های گذشته و فعلی قرار گرفته است.

مردم بغلان مرکزی از گذشته های دور بدینسو تا اکنون در کنار هم برادرانه زندگی دارند و حتی روابط خویشاوندی و فامیلی بحدی میان شان وجود دارد که تقریباً مشکل ملیتی را حل نموده است و در بغلان مرکزی در کنار برادران تاجیک و پشتون اقوام ازبیک، هزاره، عرب، بلوچ، مغل، پشه ای، ایماق و… زندگی با هم برابر و برادری دارند و در حالت خیر و شر در کنار یکدیگر مطابق روحیه شریعت غرای محمدی(ص) می ایستند و مشکلات خویش را حل می نمایند که این واقعاً جای شکران و سپاس است.

اما از آنجاییکه ما به فرمان قرآن و سنت برادر هستیم و مقرب ترین مان نزد خداوند متعال پرهیزگارترین ماست باور کامل داریم و انسان های فاشیست و متعصب به هر قوم که باشد را مردود میدانیم، میخواهیم این را بگوییم که ما هم حق داریم مثل سایر اقوام در سیستم حکومت داری که ظاهراً شعارش وحدت ملی است سهم داشته باشیم و افراد شایسته و کاردان خویش را که الحمدلله فراوان است در پست های مختلف دولتی داشته باشیم اما سوگمندانه روحیه ی قبیلوی در بغلان حاکم است و افراد کلیدی این ولسوالی را فقط یک قوم تشکیل میدهد که میتوان قرار ذیل ارایه داشت:( ولسوال، مدیر معارف، قومندان امنیه، شاروال، مدیر امنیت ملی، آمر انستیتیوت زراعت، مدیر املاک، رییس شفاخانه، مدیر حقوق، مدیر برق، سارنوال، مدیر زراعت، اقوام و قبایل، دارالعلوم و…).

امیدواریم مقامات عالیه کشوربه ویژه دولتمردان ولایت بغلان که حتماً ازین حق تلفی ها با خبر است به این خیانت در حق سایر اقوام بغلان مرکزی توجه نمایند و نگذارند که تمام رهبری این ولسوالی کثیرالقومی را یک قوم خاص داشته باشد که این شکل رهبری و مدیریت خلاف اصول اسلامی و ارزش های جامعه بشری بوده و بدون شک فاجعه بار است.

ما در حالیکه به وحدت کلمه و وحدت ملی ایمان داریم این روند یک جانبه حکومت داری را در سطح بغلان مرکزی به شدت نکوش نموده و جفای نا بخشودنی در حق سایر اقوام میدانیم     مسلم بیک عرب زاده

 

 

 

Comments are closed.