وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

باز هم پاکستان راکت پراگنی دارد

163

یکصدو شصت و دو راکت ازسوی نظامیان پاکستان شب گذشته به ولایت کنر پرتاب شده است.

مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل قوماندان امنیه ولایت کنر : نظامیان پاکستان از شب گذشته بدینسو یکصدو شصت و دوراکت را به بخش های ازولسوالی های دانگام ولایت کنر پرتاب نموده اند که این راکت ها تلفات جانی درقبال نداشته اما به زمین های زراعتی خساره وارد نموده است.

گفتنی است که ازچهارسال به این طرف نظامیان پاکستان به راکت پراگنی به ولایات شرقی کشور پرداخته که درنتیجه این راکت ها دهها تن کشته و زخمی شده و ده ها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.

Comments are closed.