وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

از قدس حمایت میکنیم؛ مرگ بر اسرائیل و حامیانش

136

قداست مسجد الاقصی به باورهای عمیق و مسنتد اسلامی پیوند دارد. این مسجد نخستین قبله گاه مسلمانان است و مسلمانان پیش از آنکه رو به کعبه نماز بگذارند مدت 17 ماه رو سوی قدس نماز می خواندند و به همین دلیل، مسجد قبلتین لقب گرفت.
اسلامیت مسجد الاقصی به واقعه اسرا و معراج نبی اکرم سندیت یافت، ‌آن معجزه ای که به رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) اختصاص یافت.

این فرموده حق تعالی است:(حرکت پیامبر گرامی اسلام در شب بیست و هفتم رجب المرجب( یکسال قبل از هجرت ) از مسجد الحرام به مسجد الاقصی در بیت المقدس واز آنجا آن حضرت به آسمان عروج نمودند).

رسول اکرم در بیان ارتباط تنگاتنگ و جایگاه مسجد الاقصی از مسجد الحرام (مکه ) و مسجد النبی (مدینه) می فرمایند:(لاتشد الرحال الا الی ثلاث مساجد: المسجد الحرام و مسجدی هذا و المسجد الاقصی).(بار و بنه به قصد سفر و زیارت بسته نشود مگر به این سه مسجد: مسجد الحرام، مسجد من و مسجد الاقصی).

مسلمانان که به اهمیت و جایگاه رفیع مسجد الاقصی و بیت المقدس و همچنین ارتباط متین آن با باورهای اسلامی واقف شدند، درصدد ایجاد تحول به سوی اسلامیت آن برآمدند.

فتح قدس به دست خلیفه دوم در سال 15 هجری روی داد. خلیفه اسلام حضرت عمر بن الخطاب(رض) با ورود مسالمت آمیز خود و از خلال امان نامه ای که به امان نامه عمر ی موسوم گشت، امنیت را برای مردم این شهر به ارمغان آورد. این سند بیانگر ارتباط سیاسی و حقانیت قانونی اسلام نسبت به قدس و فلسطین بود. پس از آنکه خلیفه مسلمانان کلیدهای شهر قدس را از “صفر نیوس” اسقف اعظم روم دریافت داشت به منطقه حرم شریف که در آن هنگام به ویرانه ای بدل شده بود، رفته و جایگاه صخره مبارکه را زیارت نمود و دستور پاکسازی کامل را دادند. ایشان همچنین دستور دادند مسجدی در بخش جنوبی حرم شریف احداث شود. خلیفه در گام بعدی به نظم و ساماندهی امور شهر پرداخته و محضرهایی را دایر کردند و به پست و ارتباطات سامان بخشیدند و یزید بن ابی سفیان را به ولایت این شهر گمارد و عباده بن الصامت را در مسند قضاوت نشاند.

اما آنچه که قابل دقت است و مسلمانان جهان باید آن را بدانند اینست که همین نخستین قبله مسلمانان امروز بدست صهیونیستان افتاده است و با گذشت هر روز و هر سال مردمان مظلوم و بی دفاع فلسطین توسط این جانیان وحشی قربانی میدهند، از اموال شان گرفته تا سرزمین آبایی شان در معرض هجوم وحشیان قرار دارد. بجاست که با فرارسیدن روز جهانی قدس حد اقل مسوولیت های ایمانی و وجدانی خویش را از شعار دادن (مرگ بر اسرائیل و حامیانش) گرفته تا سایر کمک های اسلامی و دعا در حق این ملت مظلوم و فراموش شده ی داعیان کاذبانه ی حقوق بشر به انجام برسانیم. مردم با دیانت افغانستان همه ساله هفته اخیر ماه مبارک رمظان را پاس میدارند و به جاده ها و خیابان ها میریزند و شعار مرگ بر اسرائیل و جهانخوران را سر میدهند، امیدواریم این سال با شکوه تر و پر شور تر از سال های گذشته به دشمنان اسلام و بشریت نشان دهند که مردم افغانستان از کنار این قضیه که تعلق به جهان اسلام دارد سهل انگارانه نمیگذرند و به دشمنان اسلام شورخویش را و به مردم فلسطین همدردی خویش را ابراز میدارند. بدون شک یادواره روز جهانی قدس مبیین دیدگاه روشنگرانه و با عظمت مردم افغانستان و در کل جهان اسلام به این مسئله اساسی است و در حقیقت رفع حد اقل مسوولیت مردم مسلمان دنیا را در قبال این معضله مسلمان سوز نشان میدهد.

 

Comments are closed.