وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

از قدس حمایت میکنیم؛ مرگ بر اسرائیل و حامیانش

152

قداست مسجد الاقصی به باورهای عمیق و مسنتد اسلامی پيوند دارد. اين مسجد نخستين قبله گاه مسلمانان است و مسلمانان پيش از آنکه رو به کعبه نماز بگذارند مدت 17 ماه رو سوی قدس نماز می خواندند و به همين دليل، مسجد قبلتين لقب گرفت.
اسلاميت مسجد الاقصی به واقعه اسرا و معراج نبی اکرم سنديت يافت، ‌آن معجزه ای که به رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) اختصاص يافت.

اين فرموده حق تعالی است:(حرکت پيامبر گرامی اسلام در شب بيست و هفتم رجب المرجب( يکسال قبل از هجرت ) از مسجد الحرام به مسجد الاقصی در بيت المقدس واز آنجا آن حضرت به آسمان عروج نمودند).

رسول اکرم در بيان ارتباط تنگاتنگ و جايگاه مسجد الاقصی از مسجد الحرام (مکه ) و مسجد النبی (مدينه) می فرمايند:(لاتشد الرحال الا الی ثلاث مساجد: المسجد الحرام و مسجدی هذا و المسجد الاقصی).(بار و بنه به قصد سفر و زيارت بسته نشود مگر به اين سه مسجد: مسجد الحرام، مسجد من و مسجد الاقصی).

مسلمانان که به اهميت و جايگاه رفيع مسجد الاقصی و بيت المقدس و همچنين ارتباط متين آن با باورهای اسلامی واقف شدند، درصدد ايجاد تحول به سوی اسلاميت آن برآمدند.

فتح قدس به دست خليفه دوم در سال 15 هجری روی داد. خليفه اسلام حضرت عمر بن الخطاب(رض) با ورود مسالمت آميز خود و از خلال امان نامه ای که به امان نامه عمر ی موسوم گشت، امنيت را برای مردم اين شهر به ارمغان آورد. اين سند بيانگر ارتباط سياسی و حقانيت قانونی اسلام نسبت به قدس و فلسطين بود. پس از آنکه خليفه مسلمانان کليدهای شهر قدس را از “صفر نيوس” اسقف اعظم روم دريافت داشت به منطقه حرم شريف که در آن هنگام به ويرانه ای بدل شده بود، رفته و جايگاه صخره مبارکه را زيارت نمود و دستور پاکسازی کامل را دادند. ايشان همچنين دستور دادند مسجدی در بخش جنوبی حرم شريف احداث شود. خليفه در گام بعدی به نظم و ساماندهی امور شهر پرداخته و محضرهايی را داير کردند و به پست و ارتباطات سامان بخشيدند و يزيد بن ابی سفيان را به ولايت اين شهر گمارد و عباده بن الصامت را در مسند قضاوت نشاند.

اما آنچه که قابل دقت است و مسلمانان جهان باید آن را بدانند اینست که همین نخستین قبله مسلمانان امروز بدست صهیونیستان افتاده است و با گذشت هر روز و هر سال مردمان مظلوم و بی دفاع فلسطین توسط این جانیان وحشی قربانی میدهند، از اموال شان گرفته تا سرزمین آبایی شان در معرض هجوم وحشیان قرار دارد. بجاست که با فرارسیدن روز جهانی قدس حد اقل مسوولیت های ایمانی و وجدانی خویش را از شعار دادن (مرگ بر اسرائیل و حامیانش) گرفته تا سایر کمک های اسلامی و دعا در حق این ملت مظلوم و فراموش شده ی داعیان کاذبانه ی حقوق بشر به انجام برسانیم. مردم با دیانت افغانستان همه ساله هفته اخیر ماه مبارک رمظان را پاس میدارند و به جاده ها و خیابان ها میریزند و شعار مرگ بر اسرائیل و جهانخوران را سر میدهند، امیدواریم این سال با شکوه تر و پر شور تر از سال های گذشته به دشمنان اسلام و بشریت نشان دهند که مردم افغانستان از کنار این قضیه که تعلق به جهان اسلام دارد سهل انگارانه نمیگذرند و به دشمنان اسلام شورخویش را و به مردم فلسطین همدردی خویش را ابراز میدارند. بدون شک یادواره روز جهانی قدس مبیین دیدگاه روشنگرانه و با عظمت مردم افغانستان و در کل جهان اسلام به این مسئله اساسی است و در حقیقت رفع حد اقل مسوولیت مردم مسلمان دنیا را در قبال این معضله مسلمان سوز نشان میدهد.

 

Comments are closed.