وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

از نقش جوانان در معادلات زندگی تا بی توجهی زمامداران

1

جوانان جزء اساسی جوامع بشری هستند، آن ها به میزان کافی توانایی، انرژی و استعداد سوق دادن و جهت بخشیدن سلسله امورزندگی جامعه ای خود را دارند. بیشترین نفوس کشور ما را قشر جوان تشکیل میدهد، برای جوانان باید بیشترینه توجه صورت بگیرد تا آن ها با استفاده از توانایی ها منحصر به فرد شان در هرعرصه مفید و موثر واقع گردند. مملکت ما طی این چند دهه به هر میزان پیشرفت و ترقی که رسیده محصول زحمات همان جوانان است که شبانه روزی برای تعالی و شگوفایی امور مختص کاری شان، کار کردند، زحمت کشیدند و مثمر واقع شدند.
امروز ما شاهد هستیم که در بسیاری موارد اجتماعی کشورما، قشر جوان خیلی عالی درخشیده اند؛ ولی با تاسف و تالم که به جوانان توجه لازم صورت نمی گیرد، آن ها را در تنگناهای مختلف قرار داده اند. ما کشور جنگ زده و فقیر هستیم با آن هم تسلیم نشده ایم و کوشش کرده ایم که نه تنها در مسایل شخصی و کاری خود؛ بلکه در محیط و به جامعه ای خود به منظور تعالی کار و بهبود وضعیت نا سالم، تغییرات مثبت ایجاد کنیم.
هر چند فضای حاکم سیاسی به خصوص طی این چند سال اخیر بالای روحیه ای جوانان اثرات منفی گذاشته و آن ها را تحت تاثیر خود آورده و نگران آینده ی وضعیت جاری کرده؛ ولی با وجود همه مشکلات و نا بسامانی های حاکم ما دست زیر الاشه نه نشسته و تا آخرین سرحد به هدف رساندن کشور به آبادی و آزادی گام برمی داریم. جوانان سرمایه ای یک کشور و ستون فقرات جوامع خود هستند که نباید در هیچ عرصه و محیط نادیده گرفته شوند. امروز ما شاهد تحولات شگرف در زندگی بشر هستیم، خیلی دور نه اگر یک نظر ای گذرا به شرایط و احوال جوانان کشور های همسایه خود بیاندازیم در میابیم که تا چه حد مورد مرحمت و توجه حکام قرار دارند و تا چی حد بالای شان بخاطر تعالی و رساندن شان به آرزو های انسانی آن ها مورد توجه قرار دارند، چون میدانند که همین جوان ها روزی جای آن قرار خواهند گرفت و عهده دار امورات مختف خواهند شد. امروزه ما شاهد آن هستیم که جوانان با انرژی، استعداد و علم شان در عرصه های مختلف مسوول پیشبرد وظایف مهم دولتی و غیر دولتی هستند؛ از حوزه های سیاست گرفته تا مسایل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امور امنیتی، فعالیت های مدنی و حتا رهبری نهاد های مهم دولتی و غیر دولتی که همه و همه نشاندهنده سیر پیشرفت جوانان در حوزات متذکره است، این همه تغییرات و پیشرفت های که هر روز ما در جوانان می بینیم نشاندهنده سطح آگاهی بلند و علاقه وافر آن ها به مردم و تعهد شان به ساختن یک جامعه ای انسانی به دور از همه ترفند ها و زد و بند های قومی، نژادی، زبانی و سمتی می باشند.
جوانان امروز با ایده های بزرگ به میدان آمده اند که نباید نادیده گرفته شوند، توقع دارند تا در همه امور اجتماعی سهم قابل ملاحظه ای برای شان در نظر گرفته شود و نباید در هیچ امری در انزوا و حاشیه قرار داشته باشند. قسم که میبنیم و میدانیم جوانان امروز از آن جوانان چند دهه قبل نیستند؛ امروز ما میبینیم و شاهد هستیم که اکثریت علاقه دارند به کتاب، مطالعه می کنند، سمینار های علمی برگزار می کنند و همین قشر تازه نفس و جوان در راس قرار گرفته و خیلی عالی از عهده ای آن بر می آیند، تعدادی کثیری هم در میادین بین المللی در بخش ورزش پرچم کشور را به اهتزاز در می آورند و باعث افتخار مردم و مملکت شان می شوند، در بخش های مدیریتی و رهبری هم به میزان بالای از استعداد مدیریتی برخوردار اند و باعث تحرک و تشویق نسل خود می گردند، در سکتور های خصوصی هم ما تعداد زیاد از جوانان کشور خود را داریم که خیلی خوب در مدت کم درخشیده اند، فعالین مدنی ما هم اکثریت جوانانی هستند که با داشتن مشکلات اقتصادی؛ ولی با آن هم با تعهد و مصمم گام بر می دارند و صدای حنجره های خفه ای مردم می شوند. نباید جریانات و اوضاع حاکم بالای جوانان تاثیرات منفی بگذارند، یعنی این که آن ها را نباید محدود به حلقات سیاسی کرد، درست است که باید در بخش سیاست هم رول جوانان و خواست شان مطرح باشد؛ ولی این جا منظور از حلقات سیاسی همان جریانات هستند که جز غرایض و اهداف سازمانی و مقطعی ندارند، به طور واضح باید گفت که بعضی حلقات زیر عناوین احزاب، چتر های مدنی و جریانات سیاسی از جوانان سوء استفاده کرده آن ها را با ذهنیت های قومی و زبانی به طرف خود جلب کرده تا خود را به اهداف شوم خود برسانند، باید آگاه باشیم و خود را از این حلقات بیگانه و مرموز دور نگهداریم، باید هدف ما جوانان جزکار و خدمت رسانی به ملت و میهن نباشد. روحیه ای ملی اندیشی و همزیستی را در خود تقویت کرده و جز منافع ملی برای ما مورد دیگری نباید ارجحیت داشته باشد. این جاست که ما شانه به شانه به منظور آبادی و آزادی کشور که طی چند دهه در استعمار غیر مستقیم؛ ولی آشکار دیگران قرار دارد، تلاش کنیم. برای ما مقوله های قومی و زبانی نباید مطرح باشند، این ها موارد خیلی مضحک و تحمیل شده بالای روان جامعه ای ما هستند که همیشه سد راه پیشرفت و آزادی قرار دارند. جوانان امروز قسم که متذکر شدم با ایده های بزرگ وارد میدان پیکار و تلاش شده اند، که این ایده ها همه انسانی و عاری از غل و غش های قومی، مذهبی، زبانی و سمتی می باشند، این جاست که ما به مفهموم واقعی مکتب انسانیت پی میبریم و جوانان امروزی با همین خصایل و اصول آراسته و آماده ای خدمت به کشور خویش هستند. در خصوص جوانان هر قدر هم اگر بنویسیم با آن هم نمی توانیم حق شان را ادا کنیم، چون که در خیلی شرایط نابسامان، ما جوانان کشور با سعی تلاش های خود مان و با گذراندن مشکلات و سختی های فراوان که محصول چند دهه جنگ، خانمانسوزی، دهشت و تروریسم بوده، با آن هم تا این جا آمدیم و بدون خستگی و با تعهد و صداقت فراوان به میهن، به پیش خواهیم رفت. در اخیر منحیث یکی از جوانان این مرز و بوم، برای مملکت و کشور عزیزم آبادی، آزادی و امنیت سرتاسری آرزو دارم و از همه جوانان این دیار میخواهم که با سعی و تلاش و صداقت برای مملکت خود کار کنیم، تلاش کنیم و پیش برویم، به یقین که پیروزی و بهروزی از آن ما خواهد بود!
(بلال احمد دلاور)

Comments are closed.