خبر های مهم
خانه / افغانستان / کمیسیون مستقل انتخابات و انتظارات قانونی شهروندان/ عبدالحمید عارفی

کمیسیون مستقل انتخابات و انتظارات قانونی شهروندان/ عبدالحمید عارفی

شهروندان افغانستان مسؤلانه در پروسه ملی انتخابات شرکت نمودند و وظیفه ای ملی خویش را انجام دادند. از جانب حکومت نیز اقدامات و تلاش‌های صادقانه در راستای برگزارشدن انتخابات صورت گرفت. ازجمله اینکه قانون انتخابات در اسرع وقت با توجه به مشکلات، ابهامات و نقص‌های که در قانون قبلی وجود داشت تعدیل گردید.
قانون جدید انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات را موظف به برگزاری انتخابات و تطبیق آن نموده است. گزینش و انتخاب کمیشنران و اعضای کمیسیون انتخابات نیز به عهده احزاب سیاسی و نهادهای مدنی گذشته شد و در عمل نیز بدون دخالت حکومت این گزینش انجام گردیده و کمیشنران از طرف احزاب ونهادهای مدنی معرفی و انتخاب شدند.
موضوع مهم بیومتریک و تاکید بر آن به منظور هرچه بیشتر شفافیت در برگزاری انتخابات در قانون، مورد تاکید قرار گرفته و ضروری دانسته شد. بر خلاف ذهنیت سازی منفی از سوی برخی کاندیدان و نامزدان نسبت به موضع گیری و دخالت حکومت در ارتباط با برگزاری انتخابات؛ حکومت طبق قانون انتخابات بر استقلال و بی طرفی کمیسیون مستقل انتخابات همواره تاکید داشته و دارد و از هرنوع مداخله در انجام فعالیت های مسؤلین برگزاری انتخابات خود داری و اجتناب نموده است.
تا این لحظه تمام تلاش‌های حکومت این بوده است که هیچ نوع مداخله در کار مسلکی و تخنیکی کمیسیون و مسؤلین برگزاری انتخابات نداشته باشد. بلکه بر عکس تا این لحظه در جهت رفع مشکلات و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت های بهتر آنان را از وظایف و مکلفیت های خویش دانسته و اقدامات مقتضی داشته است.
با وجود تمام شک و تردیدها و کار شکنی های مغرضین و فرصت طلبان؛ با جدیت و اصرار حکومت تاریخ نهایی برگزاری انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات تعیین گردید و با تأکید حکومت این تاریخ تغییر نکرده و برگزاری انتخابات صورت گرفت.
به عبارت دیگر حکومت توانیست زمینه و امید به برگزاری انتخابات را در شرایطی فراهم و ایجاد نماید که حتی هیچ یک از کاندیدان باوری به برگزاری انتخابات نداشتند و به صورت مداوم برای مغشوش نمودن اذهان عمومی و مسموم کردن فضای عمومی از هیچ تلاشی دریغ نورزیدند. ولی حکومت همچنان باتمام توان تاکید داشت که حتی در صورت عدم کمک از جانب جامعه جهانی و بین المللی بودجه انتخابات را خود به عهده گرفته و انتخابات را برگزار خواهند کرد که در نتیجه و خوشبختانه موفق شد امنیت انتخابات را نیز موفقانه تأمین نماید و به عنوان یک افتخار بزرگ برای نهادهای امنیتی و دفاعی در تاریخ این کشور ثبت گردد. بنا براین حکومت کاملا و صادقانه متوجه مسؤلیت های خویش بوده و به مکلفیت های قانونی شان عمل نموده است.
حال توقع و انتظارات شهروندان به اقدامات، موضع گیری‌های مطلوب و اتخاذ تصامیم بی طرفانه و قانونی ازسوی مسؤلین و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات معطوف گردیده است.
در نظر داشتن اصول ومعیارهای انتخابات شفاف و صیانت از حقوق شهروندان توسط کمیسیون مستقل انتخابات لازم و ضروری بوده و مورد تاکید همه شهروندان می باشد.
مردم طبق قوانین نافذه کشور؛ آزادانه، بدون تبعیض و به صورت عمومی و سری در انتخابات شرکت نموده اند و از این حق قانونی شان برخوردار شدند و به شخص مورد نظرشان رأی دادند. به تعقیب آن توقع دارند آرای شان واقعا تعیین کننده نتیجه انتخابات باشند.
این نوع توقعات و خواست‌ها از مطالبات مشروع و قانونی آنها بوده و باید به صورت قانونی و منطقی مورد توجه و حمایت‌ قرار گیرد و دفاع همگانی از آن صورت گیرد.
انتخابات در صورت موجب حفظ وحدت ملی، تحکیم دموکراسی و مشروعیت نظام می گردد که از شفافیت کافی و لازم برخوردار باشد و آرای شهروندان در تثبیت نمودن حقوق سیاسی مردم و نهادینه سازی آن نقش تعیین کننده داشته باشد. جلب اعتماد شهروندان را نسبت به نظام سیاسی به همراه داشته باشد. هدف تامین منافع مردم و اقوام کشور تلقی شود نه ملاحظات قومی و حزبی و امثال آن. لذا تاکید این است که کمیسیون مستقل انتخابات به دور از ملاحظات نامزدان و کاندیدان خاص؛ طرفدار کامل تأمین شفافیت در روند برگزاری انتخابات باشند و بر صیانت از آرای پاک مردم تاکید ورزند. کاندیدان نیز بهتر است نفع و مصالح مردم را به منافع شخصی شان ترجیح دهند و بگذارند کمیسیون مستقل انتخابات استقال شان حفظ گردیده و به مکلفیت های قانونی خویش عمل نمایند و چنانچه که توقع شهروندان است شفافیت کامل را در انتخابات تأمین کنند.
صلاحیت کامل کمیسیون مستقل را در اعلان نتیجه انتخابات پذیرا باشند. هیچ کاندیدی این حق را ندارد که بدون تأیید کمیسیون مستقل انتخابات؛ خود را پیروز نهایی اعلام کند.
ایجاد بحران و شایعه پراکنی و مغشوش ساختن اذهان و افکار عمومی به نفع جامعه نخواهد بود. کمیسیون مستقل انتخابات متوجه هستند که نحوه شمارش آرا و اعتبار دادن و یا اعتبار ندادن آن فقط از صلاحیت های کمیسیون مستقل بوده و باید در چوکات قانون و طرزالعمل های مصوب خود عمل نمایند. صپس وظیفه و مکلفیت قانونی اعضای کمیسیون انتخابات است که در تمام مراحل انتخابات از شروع ثبت نام تا اعلان نتیجه استقلال و بی طرفی کامل خود را حفظ نموده و باید از آرای رای دهندگان به طور کامل صیانت کنند تا به وسیله آن بتوانند به مهمترین هدف برگزاری انتخابات دست یا فته و اراده شهروندان را در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله دهند.
بنابر این مسولین، اعضأ و کمیشنران کمیسیون انتخابات نمی توانند حقوق شهروندی شهروندان زیر پا نموده و ملاحظه کاری حزبی و شخصی داشته باشند و در پروسه انتخابات اعمال سلیقه شخصی و سمتی نمایند. گرچند که افراد و گروه های سود جو و فرصت طلب همیشه در کمین بوده و با ایجاد فشارهای سیاسی، قومی، حزبی، سمتی مدام در حال مشوش ساختن اذهان عمومی هستند و تلاش دارند که جهت نیل و دست یابی به مقاصد شوم شان انتخابات را از مسیر اصلی شان دور نمایند، ولی وظیفه مهم کمیسیون است که در برابر نیت و مقاصد شوم شیادان و موج سواران استادگی نموده و در برابر آنان مقاوت کنند و شجاعانه و مسؤلانه در تاریخ 23 عقرب نتیجه ابتدایی انتخابات را اعلان نمایند تا ملت نجیب و شریف افغانستان از ابهامات وسردرگرمی‌های سیاسی و اجتماعی رهایی یافته و با امیدواری بهتر و بیشتر و با اطمینان به زندگی، تلاش‌ها و فعالیت های اجتماعی و روزمره شان ادامه دهند.

درباره‌ی admin110

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*