خبر های مهم
خانه / اخبار ولایات / افزایش حضور طالبان بر شاهراه بغلان- بلخ

افزایش حضور طالبان بر شاهراه بغلان- بلخ

در روزهای پسین، ناامنی‌ها در بخش‌هایی از ولایت بغلان به ویژه در امتداد شاهراه بغلان- بلخ در منطقه چشمه شیر شهر پلخمری افزایش یافته است و مردم را به شدت نگران ساخته است.
اعضای شورای ولایتی بغلان می‌گویند که افزایش ناامنی‌ها در این منطقه همزمان شده با تبدیل شدن عبدالغنی، فرمانده پیشین کندک پولیس شاهراه این ولایت و تاکید می‌کنند که پس از تبدیلی او، یک شبه چندین پاسگاه نیروهای امنیتی در منطقه چشمه‌شیر شهر پلخمری بدست طالبان سقوط کرده است.
به گفته اعضای شورای ولایتی بغلان، اکنون گروه طالبان دست باز برای اداره این شاهراه دارند.
بسم الله عطاش، عضو شورای ولایتی بغلان به هشدار می‌گوید که عبدالغنی، فرمانده پیشین کندک پولیس شاه‌راه بغلان درپی اختلاف‌ها میان اکرام‌الدین سریع، فرمانده پولیس و برخی حلقات در مرکز که خوشبین بودند آقای غنی در این سمت نباشد، تبدیل شده است.
آقای عطاش تاکید می‌کند که فرمانده غنی از فرماندهان مشهوری بود که به زودتررین فرصت برای دفع حمله‌های طالبان، خود را به محل می‌رساند.
عطاش در این مورد به خبرگزاری هشدار می‌گوید:”اصل موضوع ای است که افتیدن شاهراه به دست مخالفین یکی از عواملش پرسونل قوماندان غنی از جمله قوماندان های مشهور و معروف و آدمی بود که بالای شاهراه حاکمیت قاطع داشت هر ازگاهی که طالبا بالای یکی از پوسته هایش در مسیر چشمه شیر رباتک و خواجه الوان و یاهم باغ شمال و یا کیله‌گی حمله می‌کد در اسرع زمان خوده در آنجا رسانیده می‌تانست و از او پوسته‌ها دفاع می‌کد و لا اقل کمک می‌رساند.”
آقای عطاش ادعا می‌کند که به دنبال برکناری فرمانده غنی، شاهراه بغلان، ناامن شده است. اما اکرام الدین سریع، فرمانده پولیس بغلان تغییر و تبدیلی در

درباره‌ی خبرگزاری عقاب

عقاب؛ بیانگر آرمان های دینی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شماست.